НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 39 295 лева за почистване на изгребни септични ями и канализации

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2020-0015
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Почистване на изгребни септични ями и канализации
Кратко описание: – Предметът на поръчката включва – почистване на изгребни септични ями, продухване на подземни канализации, отпушване на водосточни и сградни канализации и други на територията на „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево и е разделен на следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Почистване на изгребни септични ями и канализации на територията на рудник „Трояново – 1“; Обособена позиция №2 – Почистване на изгребни септични ями и канализации на територията на рудник „Трояново – север“; Обособена позиция №3 – Почистване на изгребни септични ями и канализации на територията на рудник „Трояново – 3“; Обособена позиция № 4 – Продухване на подземни канализации, отпушване на водосточни и сградни канализации на територията на Управление на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево, отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево и Почивни станции (Старозагорски минерални бани и Главан).
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 39 295,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 22 юни 2020 (понеделник), 23:59

  Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Най-нови