НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 45 000 лева за резервни части за помпи

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0078
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на резервни части за помпи от типа 200Д и 300Д
Кратко описание/документация: Доставка чрез покупка на резервни части за помпи от типа 200Д и 300Д. 11вида изделия по спецификация.
Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.
Срок за изпълнение на заявката – до 90 календарни дни, от получаването й от Изпълнителя.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN BGN 45 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 08 юли 2021 (четвъртък), 23:59

  ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

[fb_button] [post-views]

Коментарите са изключени.