Мини Марица-изток дава 76058 лева за застраховане на МПС

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0095
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: Застраховане на МПС чрез сключване на застраховка „Пълно Kаско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”
Кратко описание/документация: Застраховане на МПС чрез сключване на застраховка „Пълно Каско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”. Предметът на поръчката включва 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Пълно Каско и застраховка Злополука на лицата в МПС – 125 броя
Обособена позиция № 2 – Частично Каско и застраховка Злополука на лицата в МПС – 98 броя
Срок за изпълнение на договора: 12 (дванадесет) месеца.
Място на изпълнение: Територията на Република България и Европейския съюз.
Всеки участник може да подаде оферта за една или всички обособени позиции.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 76 058,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16 авг 2021 (понeделник), 23:59

 

image0 (9K)

 

(Visited 9 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!