Агенция „Митници“ продава на търг 7 825 метра контрабандни платове

Митница Столична продава на търг с тайно наддаване близо 7825 кв. метра платове от различни видове (еко кожа, плюш, сатен и други). Най-голямо количество сред продаваните платове е еко кожата – 5 303 кв. метра. Началната продажна цена е 18 614 лева. Освен цената на платовете, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.

[ad id=“225664″]

Преди да се пристъпи към продажбата им на платовете са направени изпитвания, според които стоката отговаря на БДС, както и на изискванията на европейския Регламент REACH и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Платовете са пристигнали с контейнер от Китай през юни миналата година. При щателната проверка на групажната пратка е установено, че платовете и други битови стоки не са били описани в митническата декларация.

[ad id=“263680″]

Съгласно чл. 239, ал.1 от Закона за митниците Агенция „Митници“ се разпорежда чрез продажба с всички отнети и изоставени в полза на държавата стоки по производства, водени от митнически орган. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


image0 (9K)