МУТРИТЕ

             Беше време, когато вицовете бликаха от живота и водеха небрежните към лагерите и смъртта. Вицовете бяха народното творчество. Те си отидоха заедно с радостта от мимолетната „свобода” след 1989 г.  Тая същата свобода не позволи да се надсмеем на 500-те хиляди откраднати гласа за Великото НС, нито на раздадените от Борман пари (така ли му беше името?) на нашите хора, нито на „предадената” на народа  държавна власт. Нямаше вицове защото страхът се беше върнал.

            И тогава се появиха криминалните структури. Начело бяха организатори от бившите специални служби, които имаха нужда от юмруците, от жестокостта и от верността на бивши спортисти. Вероятно не всички, но една значителна част от тях са имали физиономии, отразяващи техните „достойнства”.

            В Българския тълковен речник такава физиономия е наречена  „мутра” (грозно, неприятно лице).

            Според житейската логика притежаваните от човека истински достойнства или недостатъци, а може би и пороци, лесно са ставали негово прозвище.   Така се появиха в общественото пространство мутрите.             Освен посочените им по-горе „добродетели” мутрите бяха известни с ниската си култура и твърде свободен стил на говорене и поведение. Те властваха дълго време.

            Мутри!

            Мутрите бяха и двигатели на „прогреса“. Те дадоха живот на чалгата, като нейни основни потребители. Чрез ритъма и думите на чалгата  в забавната музика беше изтласкана  на страни нашата уникална народна песен и нежността на любовната мелодия. Това е само детайл от представата, която създаваха у гражданите носителите на чалга културата.

            Трябва да признаем, че присъствието ни в Европейската общност се отрази зле на всевластието на мутрите. И въпреки това, мутри имаше и има във всяка професия и обществена дейност, където те вадеха и  вадят на показ неизбежно своите мераци и наглост.

            В общественото обслужване те са груби и неуважителни към гражданите и не пропускат с времето да правят подкупа нормалност.

            В медицинската практика бяха преди пандемията алчни, небрежни и безразлични.

            В свободните професии имаше и има все още  истински мутри – не завършват навреме или въобще не завършват обектите си, но настояват да си получат пазареното, а ако може и отгоре.

            И т.н.

            Върхът, който се извисява особено днес са мутрите в политиката – лъжци и интриганти в политическите борби, корумпирани посредници при прокарване на нови закони или при възлагани на крупни държавни поръчки, груби и обидни опоненти без прилични обноски, хора лишени от добронамереност и съвместимост, чиято жажда за пари и власт доминира поведението и живота им. Можете да опознаете явлението в днешния (април 2021) парламент.

            Накрая ще помоля читателя да си помисли чии партийни представители в парламента са се показали най-ярко и последователно чрез изредените характерни за политическите мутри проявления и да реши, дали мутрите  са вече вън или са се промъкнали истинските  вътре.


image0 (9K)