М

Личностите на Стара Загора в „Кой кой е“ са подредени по азбучен ред, а не по време или значимост. Целта е създаването на местна „Уйкипедия“, която всички заедно да попълваме, запазвайки старозагорци завинаги живи.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Магдалена Нинова ПИРКОВА; 19.04.1954 г., гр. Димитровград; инженер-технолог; висше образование


Магдалена Стоянова МАРТИНОВА; 20.04.1946 г.; филолог; висше образование български език


Мадлен Иванова ГЕРЕНОВА; 27.05.1961 г., Стара Загора; журналист; висше образование – Пловдивски университет „П. Хилендарски“, специалност българска филология


Максим Романов КЪДРЕВ; икономист; висше образование


Максим Райнов ДОБРЕВ; 02.08.1957 г., Стара Загора; журналист; висше образование.


malin angelov_resizedМалин Михайлов Ангелов

Роден на 11 декември 1976 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Михаил и Виолета Михайлови. Има сестра Стефка. Завършва VII-мо ОУ „В.Благоева” и ТЕТ „Г.С.Раковски” в града. Работи като помощен персонал в кметство „Лозенец” в Стара Загора, а след това – в Германия. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 1987). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и реги­она. Има съпруга Стефка и дъщери – Виолета и Миха­ела.

*Дядо му Ангел и баба му Стефка са били танцьори в ансамбъла при ОНС – Стара Загора.

Баща му Михаил е хореограф в АНПТ „Зорница”, а сестра му Стефка е също танцьорка в ансамбъла.


malina savova_resizedМалина Станчева Савова

Родена на 7 юни 1967 г. в Севлиево, в семейството на Станчо и Тодорка Савови. Има брат. Завършва основно и средно обра­зование в Ловеч и ВИЗВМ, специалност ветеринарна медицина, в Стара Загора. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1985). Участва с ан­самбъла в концерти в града и страната и в турнета до СССР, Чехосло­вакия и др. Има син Симеон.

*Малина е популярна попфолк певица-звезда. Професионално се е занимавала с народни танци, в продължение на 11 години, а по-късно е танцьорка в оркестър „Джипси Авер”. Участва в предаването „Как ще ги стигнем…” на Тодор Колев (1995). Има издадена видеокасета с оркестъра „Магията на ориенталския танц” и подписан договор с „Пайнер”.


Манол Славов ДЕЛЧЕВ; 09. 05. 1942 г., с. Спасово, Старозагорско; учител по физическо възпитание; висше образование.


Маргарита Божидарова ТОТЕВА; 22.05.1974 г., Стара Загора; журналист; висше образование; магистър специалност „Българска филология“

Девиз: Няма начин да няма начин.


Маргарита Георгиева ПЕТРОВА; 06.10.1974 г., Ямбол; икономист; висше образование;

Хоби: четене на книги.

Девиз: Няма невъзможни неща.


Маргарита Димитрова ПОПОВА; 21.09.1946 г., гр. Симеоновград; учител по автоматизация; висше образование;


Маргарита Йорданова Караиванова; 06.09.1962 г., Тополовград; счетоводител; средно-специално образо­вание


Маргарита Костадинова САРАНЕДЕЛЧЕВА; 17.06.1951 г., Ямбол; юрист; висше юридическо образование; завършила е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; носител на две сребърни значки на Съюза на юристите в България

Хоби: гледане на спортни състезания

Девиз: Честност


Маргарита Нейчева НЕЙЧЕВА-СТОЯНОВА; 26.02.1954 г., Стара Загора; икономист; висше образование


Маргарита Стойчева АТАНАСОВА, д-р; 29. 04.1962 г., Раднево; лекар; висше образование; общопрактикуващ лекар


Мариан Георгиев ДЕЛЧЕВ; 26.10.1960 г., гр. Асеновград; висше образование


Мариана Георгиева СТОЯНОВА; 26.10.1955 г., Казанлък; висше образование

Хоби: да чете книги

Девиз: Трябва, значи мога.


Мариана Иванова Русенова; 23.07.1954 г., Симеоновград; учител; висше образование; член на международната асоциация „Космос и оборенность“ от 1992 г.; приз на МОК и НДД за постигнати високи резултати в областта на научното творчество, награда „златната роза“ от националния конкурс „Дизайн в модата“, 1998 г.

Хоби: дизайн в модата


Мариана Маринова Стоянова МАКУЛОВА; 31.08. 1959 г., Димитровград; треньор спортна акробатика; висше образование – НСА; постижения: з. м. с ., Световно първенство Германия 1976 г. три бронзови медала; 1976 г. Международен турнир Г. Оряховица златен медал; 1975 г.

Саарбрюкен Германия златен медал; 1974 г. Международен турнир София бронзов медал; многократен Републикански шампион

Хоби: рисуване и класическа музика

Девиз:Успех на достойна цена.


mariana dinevaМариана Колева Динева

Родена на 16 декември 1973 г. в Стара Загора. Завър­шва основно образование и СОУ „Хр.Смирненски” в града. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1988). Учас­тва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната и в турнета в чужбина.


Мариана Петкова КОСЕВА; 03.07.1953 г., гр. Лом; музикален педагог; висше образование;


mariana georgieva_resizedМариана Танева Георгиева

Родена на 22 февруари 1962 г. в Стара Загора, в семейс­твото на Таньо и Донка Паскалеви. Има сестра Керка. Завършва III-то ОУ „Кольо Ганчев”, Икономически тех­никум, специалност счетоводство и контрол, и Тра­кийски университет, специалност аграрна икономика, в града. Работи по професията си в Стара Загора, в Плов­див и в София. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1976 – 1980). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната. Наг­радена е със сребърен медал на Петия републикански фестивал в Гъ­лъбово. Има син Пламен.

*Майка ѝ Донка и сестра ѝ Керка са танцьорки.


Мариела Иванова ЧОРБАДЖИЙСКА; 30.07.1967 г.; журналист; висше образование СУ „Св. Кл. Охридски“, факултет по журналистика и масови комуникации

Хоби: пътешествия; това, с което се занимаващаДевиз: Чудеса винаги се случват, нужно е само много да се потрудим.


Марин Дончев ДОБРЕВ; 19.09.1950 г., Казанлък; изкуствовед; завършил е Художествена академия в София, специалност „Изкуствознание“, автор е на множество статии, изследвания и публикации, сред които „Портретът в съвременната българска живопис“, монографията „Хосе Рибера“ и др., доктор по изкуствознание, член на СБХ.


marin dimov_resizedМарин Иванов Димов

Роден на 4 август 1940 г. в с. Еленово, Новозагорско, в семейството на Иван Димов Костов и Мана Недялкова. Има сестри – Тодора и Господина и брат Петър. За­вършва основно образование в селото и Средно музи­кално училище, специалност гъдулар. Работи по про­фесията си в Държавен ансамбъл – Смолян (1962 – 1965), Габрово, Сливен (1966 – 1969) и Концертна ди­рекция – София. Оркестрант-гъдулар е и в ДЮА „За­горе” (1958), АТЗ (1974) и оркестър „Зорница” (1974 – 1975) в Стара Загора. Участва с ансамбъла в концерти и в турнета в страната. Има съпруга Госпо­динка, дъщеря Мариана и синове – Иван, Петър и Тодор.


Марин Иванов Христов

Роден на 23 май 1953 г. в Казанлък, в семейството на Иван и Паска Христови. Има брат Христо.

Завършва основно образование в Казанлък и СМУ „Филип Кутев“ спе­циалност- гайда в Котел.

Работи като артист-оркестрант- гайда в ДФА „Загоре“ и е участвал в турнета в много европейски държави и в Египет.

Участвал е в няколко концерти на АНПТ „Зорница“ в града и страната. Има съпруга Мария и син Иван.


marina mancheva_resizedМарина Нонева Мънчева

Родена на 1 август 1985 г. в Стара Загора, в семейството на Ноньо и Елена Ноневи. Има брат Явор. Завършва основно образование и СМУ „Хр.Морфова”, специал­ност флейта, в града и ДМА „П.Владигеров”, специал­ност флейта, в София. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 2000). Участва с ансамбъла в концерти в Стара За­гора и страната. Има съпруг Калоян и дъщеря Ната­лия.


Мария Антова СТЕФОПУЛУ; 17.10.1954 г., Рудозем; историк; висше образование

Хоби: да чете

Девиз: Не се отчайвай.


Мария Генчева СТАНЧЕВА; 30.03.1950 г.; библиотекар; полувисше образование

Девиз: Никога не обяснявай, никога не се оплаквай.


Мария Господинова КОЛЕВА; 29.11.1955 г., Стара Загора; икономист регистриран одитор; висше образование; дипломиран експерт-счетоводител


Мария Гражина ДОБРЕВА; 15.11.1947 г., Развадов, Полша; историк; висше образование

Хоби: художествена литература, кулинарно изкуствовед

Девиз: Честност.


maria dimitrova_resizedМария Желязкова Димитрова

Родена на 27 юни 1972 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Желязко и Катя Желязкови. Има брат Дими­тър. Завършва XI-то ОУ „Н.Лилиев” и СПТУ по робо­тостроене и машиностроене „Берое” в града. Работи като бизнесмен и като търговски представител на „Витела-НЕТ” в Стара Загора. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1986 – 2002). Участва с ансамбъла в кон­церти в града и страната и в турнета до – Чехослова­кия, Естония, Холандия и Сърбия.

*Баба ѝ Катя е песнопойка. Дядо ѝ Иван е виден кавалджия. Канен е за оркестрант в ансамбъл „Филип Кутев” в София. Участвал е в надпява­ния „В прослава на хайдутството” на Агликина поляна край Сливен.


Мария Желязкова СТЕФАНОВА; 08.10.1940 г., с. Коларово; инженер-технолог химик; висше образование

Хоби: шев, музика, парашутизъм, плуване

Девиз: Обичай красивото, търси доброто и върши всичко прекрасно.


Мария Иванова ПЪРВАНОВА; 04.11.1948 г., Пазарджик; икономист; висше образование

Хоби: да пътува, да чете книги

Девиз: Аз мога и искам.


maria hristova_resizedМария Иванова Христова

Родена на 18 юни 1974 г. в Стара Загора, в семейството на Иван Хрис­тов Пипев и Димка Георгиева Неделчева. Има брат Христо. Завършва СОУ „Ив.Вазов” и ТОХ „М.Станева”, специалност кулинария, в града. Ра­боти по професията си в София, Несебър, Стара За­гора и село Ягода, Старозагорско. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1989). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната и в турне до Ес­тония.

*Майка ѝ Димка е танцьорка.


Мария Йоланта КОЗАРОВА; 02. 02. 1950 г., Сихув, Полша; учителка; полувисше образование; постижения: председател на Полско културно-просветно дружество „Вл. Варненчик“

Хоби: спорт, художествена литература

Девиз: Обичта ще победи.


Мария Кръстева ДЖОРБИНЕВА, 22.10.1945 г.; зооинженер; висше образование, научно направление: селекция в овцевъдството млечно направление, качества на овчето мляко, етология; защитила дисертация за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ 1984 г.; има множество научни публикации, специализирала във Франция.

Хоби: туризъм и кинология

Девиз: Прави каквото трябва, а да става каквото ще.


Мария Михайлова КОЛЕВА; 01.12.1963 г., с. Голямо Шарково, Бургаска област; учител; висше образование.


Мария Нейкова КЪНЕВА; 06. 07. 1967 г., с. Тенево, Ямболска област; юрист; висше образование;

Хоби: спорт и музика.

Девиз: Достигнеш ли края, продължавай нататък.


Мария Стоянова КАПРАЛОВА; 09.10.1955 г., с. Бяла река; учител; висше образование;

Девиз: Дори водата да стига до брадата, горе главата.


Мария Тодорова СПАСОВА; 07.01.1943 г., Ивайловград; преподавател; висше образование

Хоби: поезия

Девиз: На злото не отвръщай със зло.


Мария Цветкова КЛИНЧЕВА; 16. 09.1943 г., Панагюрище; оперна певица; завършила е Музикалната академия в София, специализирала е оперно пеене в Италия.


Марияна Русева КАРАГЯУРОВА; 17. 01.1960 г., Стара Загора; кинооператор; средно специално образование;

Хоби: фотография.

Девиз: Гледай само напред.


Мария Христова МАНЕВА; 01.04.1945 г.; учител; висше образование.


mariana manolova_resizedМарияна Христова Манолова

Родена на 12 декември 1982 г. в Хасково, в семейството на Христо и Славка Христакеви. Има сестра Величка. Завършва I-во ОУ „Г.Бакалов” и ТБХП „Д.Менделеев”, специалност технолог-лаборант, в Стара Загора, и учи в Свободен университет, специалност счетоводс­тво и контрол, в Бургас. Работи в частни търговски фирми, в магазини, ресторанти и др. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1994). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната и в турне до Холан­дия. Има съпруг Мартин.

*Баща ѝ Христо е танцьор, а майка ѝ Славка – певица и танцьорка.


 

Марко Владев ТАНЕВ; 21.11.1943 г., с. Бял извор, обл. Ст. Загора; агроном; средно-специално образование


marko markov_resizedМарко Недев Марков

Роден на 5 юли 1967 г. в Стара Загора, в семейството на Недьо Марков Недев и Стоянка Генчева Динева. Има сестра Петя и брат Евгени. Завършва основно образование в село Богомилово, Старозагорско и Средно музикално училище „Филип Кутев”, специ­алност кавал, в Котел. Работи в ОД „Музика” и в ДФА „Загоре” в Стара Загора. Акомпанятор-кавал е в оркестър „Зорница” (от 1993). Награден е със златен диплом за ви­соко професионално майсторство. Участва с ансамбъла в концерти и турнета в страната и чужбина. Има съпруга Николина и дъщери – Станимира и Николета.

*Марко е ръководител на оркестър „Славяни”.

Баща му Недьо е музикант, а майка му Стоянка – читалищен деятел.

Брат му Евгени е акомпанятор-тъпан в оркестър „Зорница” и органи­затор на оркестър „Славяни”.

Сестра му Петя е певица, завършила СПУ „Тодор Юлиев”, специал­ност народно пеене, в Казанлък.

Дъщерите им Станимира и Николета са танцьорки в ансамбъл „Зор­ница” и солистка на „Жеравненски танц”.


Marko Turlakov_resized

МАРКО ТУРЛАКОВ

1872 -1941

Роден в с.Сърнево, Старозагорско. Завършва право в Софийския университет. Член на ПП на БЗНС и на УС на БЗНС от 1907 г., пом. редактор на в. „Земеделско знаме“ (1907-1910), и сп. „Земеделска мисъл“ (1910-1933). Депутат във ВНС (1911). Народен представител в XVI (1913) и XIX(1920-1923)ОНС. Обявява се против участието на България във войните (1912-1919). Министър на железниците и съобщенията (6.X.1919-21.V.1920) и министър на правосъдието (6.X.1919-21.II.1920); министър на финансите (21.V.19209.II.1923). Един от идеолозите и теоретиците на БЗНС. Автор на „История, принципи и тактика на БЗНС“ (1929).


Mario Jekov_resized

МАРИО ЖЕКОВ

/Марин Тодоров/

1898-1955

Роден в Стара Загора. Завършва живопис в Художествено-индустриалното училище (дн. Художествена академия) (1918). Член на дружеството на Южно-българските художници. Един от най-ярките пейзажисти в българското изобразително изкуство, пресъздал в платната си красотата на морето и природата. Рисува в Цариград Марсилия, Париж, по Далматинското крайбрежие. Урежда много изложби в България и в чужбина – Франция, Румъния, Унгария.


Мария Иванова АПОСТОЛОВА; 19.01.1950 г., Стара Загора; лекар; висше образование -ВМИ Пловдив; участва в проект по създаване на диагностично-консултативен център. Работила е като рентгенолог от 1978 г. в Стара Загора, София, Алжир.


Мария Иванова НИКОЛОВА; 4 март, Стара Загора; учител по изобразително изкуство и трудово обучение; полувисше образование

Девиз: Бъди човек!


Мария Николова ПЕЕВА; 06.05.1945 г.; средно-специално образование

Хоби: туризъм

Девиз: Човекът е човек, когато е на път.


Мария Събчева ПАПЕРОВА-ДОЙНОВА; 30.09.1979 г., Стара Загора; треньор по спортна гимнастика; висше образование; постижения: многократна републиканска шампионка, национална състезателка; многобройни участия в международни турнири; през 1996 год. участва в турнира на звездите в Москва и заема 13 място; 1998 г. спортист №4 на Стара Загора; 1999 г. участие в Световно първенство в гр. Тиян Джин Китай. На това първенство тя за първи път изпълнява /в историята на световната гимнастика/ упражнение на смесена успоредка „отскок и стъпално подмахово обтегнато превъртане под името „Паперова“. Така тя остава в аналите на световната гимнастика с упражнение, носещо нейното име; 1999 г. спортист №2 на Стара Загора.

Хоби: спорт и кулинарство

Девиз: Аз мога! Живей така, че да не съжаляваш утре!


Марияна Недялкова ПЕНЧЕВА-АБЕДИНОВ; 17. 03. 1962 г.; философ; висше образование;


МАРА ШОПОВА

1894-1980

Родена в Хасково. Първоначално играе в Хасковския театър (1914-1920). В Стара Загора живее от 1920 г., където развива активна артистична и режисьорска дейност в драматичната трупа на дружество „Театър“. Режисьор е на първото оперно представление в града. Дълги години ръководи детската музикална китка „Родни звуци“. Снима се във филмите: „Тайната вечеря на седмаците“, „Гераците“, „Среднощна среща“, „В края на лятото“ и „Иконостасът“ (1955-1966). Наградена с орден „Кирил и Методий“ II ст. (1958) и със званието „Заслужил артист“ (1969).


Марио Петров ДОБЧЕВ; 04.11.1956 г.; филогог, туроператор; висше образование


Мария Младенова ГРОЗЕВА; 04. 05.1946 г., Враца; лекар; завършила е ВМИ София – съдебна медицина. Почетен шериф на щата Флорида. Член на Световната академия по съдебна медицина, член на дружеството на антрополозите, единствен български представител на американска корпорация „Глобал мед нет“ в областта на спешната медицина. Автор е на стотици публикации, учебник по съдебна медицина „Лабиринтът на минотавъра“.


Марьо Стефанов ГЕРГАНОВ; 22.03.1944 г., Велико Търново; инженер топлоенергетика; висше образование


Матей БОНЕВ; 2.01.1949 г. , журналист; Българска филология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, кореспондент на в. „Стандарт“ от 1997 г. до днес.


Матей Тодоров ДЕЯНОВ, д-р; 02. 05. 1957 г.; ветеринарен лекар; висше образование; научна област: епидемиология и заразни болести по животните; участвал в конгреси и симпозиуми в страната и чужбина; има научни публикации; издадени книги


matio milev_resizedМатьо Добрев Милев

Роден на 24 март 1957 г. в Стралджа, в семейството на Добри и Василка Милеви. Завършва средно обра­зование в града. Работи като акомпанятор-кавал­джия в ансамблите: „Зорница” – Стара Загора, „Сливен” – Сливен и „Тунджа” – Ямбол. Негови ин­струментални пиеси са включени в репертоара на много музиканти и оркестри. Най-известните му творби са: „Макамлийско Матьово хоро” и „Страл­джанска ръченица”. Има съпруга Минка, дъщери Весела и Янка и син Добри.

*Баща му Добри е един от известните кавалджии в страната.

Синът им Добри е кавалджия в ансамбъл „Стралджа”.

„От малък се влюбва в народната музика и народните инструменти но най-силна е привързаността му към кавала. Десет годишен той вече свири с баща си . През 1965 г. на Първия национален събор на народ­ното творчество в Копривщица се явяват дует баща и син. Неговата упоритост и постоянство по нататък го извеждат до такива резултати, че 15 годишен Матьо е един от най-търсените кавалджии в Ямболско и Сливенско за сватби и сборове по селата. На тази възраст той има уди­вителна техника , отдавна е надминал баща си, без помощта на учи­тели. Истински самороден талант!“.


matio matev_resizedМатьо Тенев Матев

Роден на 30 септември 1951 г. в с. Сърнево, Старозагор­ско, в семейството на Теньо и Елка Рачеви. Има брат Теньо. Завършва основно образование в селото и ТМТ в Гълъбово. Като юноша участва в събор „Тракия пее” (1964) и е отличен с награда, а главният художествен ръководител на ансамбъл „Загоре” – Панайот Янев му прави записи в Радио Стара Загора. През същата го­дина неговата дейност в село Сърнево е отразена от екип на Германска телевизия. Корепетитор е в читалището на АНПТ „Зорница” (1980 – 1986). Участва в концертни програми и турнета с ансамбъла в страната и чужбина. Корепетитор е и на фолклорни със­тави в село Хрищени, Старозагорско, Птицекомбинат, Свинекомплекс, ДП „Мебел”, Профсъюзен дом на културата, ДЮА „Загорче”, Дом на културата при ОКС, СОУ „В.Левски” и СОУ „Хр. Смирненски”, където работи с Аличко и Михаил Ангелов – ръководители на ФС „Изгрев” в кв. Лозенец, в Стара Загора.


Методи Георгиев Губеров; 27.02.1951 г., с. Хвойна, обл. Смолян; инженер съобщителна техника; висше образование ТУ Варна; постижения: разработки в областта на автоматизацията; златни медали от национални технически изложения; голямата награда на клуб „Отворено общество“ за 1998 г. за CD-ROM “Художественото наследство на България“, златна значка на БЧК за безвъзмездно кръводаряване; основател на първия мултимедиен център в България /1995 г./; основател на първата интернет-зала в България, заедно с Интернет груп 23.05.1997 г.; основател на Националното дружество по психотроника; президент на баскетболен клуб жени ДЗУ АД /1997-1999/.


Миглен Харалампиев ГЮРОВ; 02.12.1968 г., Стара Загора; висше образование икономика и управление на промишлеността УНСС – София.


miglena ivanova_resizedМиглена Иванова Иванова

Родена на 1 септември 1982 г. в Ямбол, в семейството на Иван и Сашка Иванови. Има сестра Галена. За­вършва II-ро ОУ „П.Р.Славейков”, СОУ „Ив.Вазов” в Стара Загора и Свободен университет „Черноризец Храбър” във Варна. Работи в „Български пощи” и в „Банка ДСК” във Варна. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1998 – 2000). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната.

*Участвала е в детския хор на ансамбъл „Зорница” в турне до Белгия.


Мила Минева МИНЕВА; 30. 04. 1953 г., Хасково; преподавател по философия; висше образование, СУ „Св. Кл. Охридски“; следдипломна специализация; има над 10 участия в национални и международни конгреси, конференции и семинари по философия и гражданско образование;

Хоби: естетика и дизайн на дома и облеклото.

Девиз: Творец на всекидневието се опитай да си само ти, въпреки че в живота често се случва неочакваното.


Милан Енчев ВЪЛЕВ, 01.02.1928 г., с. Радецки, общ. Нова Загора; учител, преподавател; висше образование българска филология; заслужил учител от 1971 г., носител на орден „Кирил и Методий“, бил е директор на ИПКУ „Ан. Тошева“.


milen chakalov_resizedМилен Иванов Чакалов

Роден на 6 юли 1976 г. в Кърджали, в семейството на Иван и Станка Чакалови. Има сестра Ралица. Завършва ОУ „Г.Райчев” и ТОХ „М.Станева” в Стара Загора. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (1993 – 2000). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турне до Холандия.


milena slavovaМилена Георгиева Михалева-Славова

Родена на 14 март 1972 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Георги и Марийка Георгиеви. Има сестра Павлина. Завършва СОУ „Ив.Вазов”, ТЕТ „Г.С.Раковски” в града и ВТУ „Св.св.Кирил и Мето­дий”, специалност история – магистър, във Велико Търново. Работи в ТЕТ „Г.С.Раковски” като учителка по история и в РИМ като педагог-музей, в Стара За­гора. Танцьорка е в училищен състав в XI-то ОУ „Н.Лилиев” и в АНПТ „Зорница” (1983 – 1991). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турнета до Естония и Сърбия. Има съпруг Станислав и син Димитър.

*Дядо ѝ Михаил е бил много добър танцьор в читалищния състав в село Главан, Старозагорско.

Милена е солистка в танците – „Пролетни игри”, „Лазарки”, „Гергьов­ден” и др.


milena koleva_resizedМилена Иванова Колева

Родена на 14 август 1983 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Иван и Стефка Колеви. Има брат Недко. За­вършва I-во ОУ „Г.Бакалов” и ТБХП „Д.Менделеев” в града и Технически университет в Габрово. Тан­цьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1990). Участва с ан­самбъла в концерти в Стара Загора и страната. Наг­радена е с юбилейна грамота.


Милена Иванова СТОЯНОВА-ЖЕЛЕВА; 22.03.1975 г.; журналист; висше образование българска филология

Хоби: риболов


milena mladenova_resizedМилена Костова Младенова

Родена на 19 януари 1982 г. в Стара Загора, в се­мейството на Коста и Светла Младенови. Има сестра Екатерина. Завършва XI-то ОУ „Н.Лилиев” и СОУ „Ив.Вазов” в града. Работи в ООД „Жорети” и др. в Стара Загора. Танцьорка е в училищен състав в XI-то ОУ „Н.Лилиев” и в АНПТ „Зорница” (от 2000). Участва с ансам­бъла в концерти в града и страната . Има съпруг Михаил и син Ста­нислав.

*Като дете е танцувала в ДФА „Загорче” в Стара Загора и е участвала с ансамбъла в турне до Франция.


milena angelova_resizedМилена Пенчева Ангелова

Родена на 11 ноември 1956 г. в Стара Загора, в се­мейството на Пенчо и Мария Пенчеви. Има сестра Жечка. Завършва Х-то ОУ „Св.св.Кирил и Методий” и ТМТ „Н.Й.Вапцаров” в града. Работи в ЗОТ „Свет­лина”, в Коми АССР, в „Български пощи” и като тър­говец. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1974 – 1977). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турне до Чехословакия. Има съпруг Енчо, дъщеря Калина и син Пламен.

*Баща ѝ Пенчо е песнопоец.


Милена Петкова ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА; 1. 0.1957 г.; педагог; полувисше образование.


Милена Тенева Стоянова

Родена на 1 април 1967 г. в Гълъбово, в семейството на Теньо и Донка Теневи. Има брат Динко. Завършва ТЕТ „Г.С.Раковски” в Стара Загора и СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност математика и информатика, в София. Работи в Бюрото по труда в Стара Загора. Танцьорка е в АНПТ „Зорница”. Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруг Петър и дъщери – Ивелина и Калина.

*От 1999 година Милена живее и работи в Тампа, Флорида, САЩ.


milka dineva_resizedМилка Александрова Динева

Родена на 30 декември 1959 г. в с. Лесово, Ямболско, в семейството на Александър и Велина Петрови. Има брат Атанас. Завършва III-то ОУ „Кольо Ганчев” и ТМТ „Н.Й.Вапцаров” в Стара Загора. Работи като чертожник, конструктор и оператор в ЗЗУ, и като оператор във фирма „Елстар” ООД, в града. Тан­цьорка е в АНПТ „Зорница” (1975 – 1979). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната. Има съпруг Динчо, дъщеря Велина и син Станимир.

*Майка ѝ Велина е певица, а съпругът ѝ Динчо – танцьор.


Милчо Иванов РАЧЕВ; 18.07.1957 г., Враца; архитект; висше образование

Хоби: риболов

Девиз: Прави каквото трябва, пък да става каквото ще.


Милчо Стоянов НИКОЛОВ; 07.11.1942 г., с. Кубадин, обл. Бургас; философ; висше образование; научна област: философска антропология, неавтентичност на индивида

Хоби: лозарство

Девиз: Емпатичност, ангажираност, автентичност.


МИРА, Станимира Недялкова Костова; 22. 12. 1983 г.; поп-фолк певица;

средно-техническо образование; постижения: награди от фестивали „Тракия фолк“ за нова авторска песен на фолкоснова;

Хоби: да танцува.

Девиз: Пълен напред.


Миролюба Здравкова ТОДОРОВА-КАЛАЙДЖИЕВА, д-р; 12.11.1949 г., Стара Загора; лекар, акушер-гинеколог; висше образование; доктор по медицина

Девиз: работа, работа и пак работа.


Мирослав Петков ПЕТКОВ; 22. 03. 1965 г., Стара Загора; строителен инженер; висше образование


miroslava rusanina_resizedМирослава Златева Русанина

Родена на 21 юли 1978 г. в Стара Загора, в семейството на Злати и Славка Колаксъзови. Има брат Иван. За­вършва XI-то ОУ „Н.Лилиев” и ТЕ „Джон Атанасов” в града. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1991 – 1996). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната. Наградена е с юбилейна грамота. Има съп­руг Тихомир и син Александър.

*Баща ѝ Злати е танцьор. Мирослава е солистка на „Тракийски танц”.


Мирослава Петкова ПЕТКОВА; 22.02.1963 г., гр. Казанлък; психолог; висше образование, научна степен „доктор“; постижения: над 30 статии в научни списания в областта на психотерапията, психосоматичната медицина и организационната психология; монография „Субективно благополучие и здраве“;

Хоби: аеробика


Митко Господинов ТРАЙКОВ; 21.05.1965 г., Стара Загора; инструктор; полувисше образование; основател на първия легален рокерски клуб в България; основател на първия частен авто-мото клуб „Родео“, прераснал в първа областна частна автошкола.

Хоби: мотоциклети.

Девиз: Цели се в звездите, за да уцелиш луната.


Митко Иванов ВИТКОВ, 28.01.1940 г., с. Съединение, Старозагорско, научен работник; висше образование ВВМИ София. Специализирал е в Москва. Доктор е на ветеринарно-медицинските науки. Автор е на изобретения, публикации.


Митко Тодоров ЛАЛЕВ; 20.10.1956 г., гр. Главиница; зооинженер; висше образование; защитена докторска дисертация, създадени линии за пуйки и кокошки

Хоби: творческа дейност, свързана с професията

Девиз: Не се задоволявай с постигнатото, търси идеалното в живота.


Митко Христакиев ХРИСТАКИЕВ; 18.09.1950 г., с. Българска поляна, общ. Тополовград; журналист; висше образование; постижения: радиожурналист на годината 1996 г. от представителна анкета в Стара Загора

Хоби: спорт.

Девиз: Направи добро и го хвърли в морето.


Митьо Андреев ДИМИТРОВ, д-р; 21. 05. 1945 г., с. Борисово, обл. Ямболска; ветеринарен лекар; висше образование; научна област: ветеринарна медицина, акушерство, гинекология, андрология и изкуствено осеменяване на животните; постижения: внедряване на лекарствени средства в акушерогинекологичната практика; Самостоятелно и в съавторство има над 80 научни труда, публикувани у нас и в чужбина. Специализирал е в Англия и Франция. Участвал е в международни конгреси Шкодра 1982 г., Берлин 1994 г., Тел Авив 1996г., Олцин 1996 г., Голдо 1998 г., Охрид 1998 г., Солун 1998 г. Участвал е също в международни научни проекти в колектив със специалисти от ВМФ Словакия, Куба.


Милена Ангелова ДИМИТРОВА; 16.11.1958 г., гр. Мъглиж; филолог; висше образование българска филология, учител


Милка Момчилова БОНЕВА; 07.11.1954 г., Стара Загора; счетоводител; висше образование – счетоводна отчетност


Мина Иванова АБРАШЕВА, 03. 01. 1953 г.; машинен техник; завършила ТМТ „ Н. Й. Вапцаров“.


Мина Георгиев ПОПОВ;19.04.1946 г., Стара Загора; инженер; завършил е ВИАЗ София, специалност транспортно строителство. Защитава дисертация в областта на мостовото строителство през 1988 г. в областта на деформациите при стоманобетона. Автор е на над 30 публикации, ръководства за проектиране, 1 книга.


Мина Пенева ПЕНЕВА; 26.04.1946 г., Стара Загора; средно специално образо­вание – Механотехникум

Хоби: децата и кръстословиците

Девиз: Живей за мига.


Минка Грозданова Добрева; 08.05.1957 г., Стара Загора; електроинженер; висше образование

Хоби: работата

Девиз: Който се бори, ще успее


Минко Минев БАЛКАНСКИ, проф.; физик; висше образование; световноизвестен физик в областта на полупроводниците; член на Академията на науките на десетки страни и институти от Индия до Ню Йорк; почетен гражданин на Стара Загора от 18.05.2000 г.


Минчо Ангелов МАТЕВ; 09.03.1923 г., с. Елхово, Старозагорско; военен – подполковник; висше образование Военна академия


Минчо Бирата

Оркестрант-кавалджия в оркестър „Зорница”.


Mintscho Neitschev_resized

МИНЧО НЕЙЧЕВ

1887 -1956

Роден в Стара Загора. Завършва право и философия в Швейцария (1908), Адвокат. Член на БКП от 1920 г.

Участва в Септемврийското въстание (1923). Член на Националния комитет на ОФ (1944). Народен представител в XXV ОНС, и НС и в V ВНС. Министър на правосъдието (1944-1946), на народното просвещение (1946- 1947), на външните работи (1950-1956).


Мирела Станиславова БЛИЗНАКОВА, 21.08.1978 г. Стара Загора; журналист, висше образование славянска филология


Мирослав Вътев ВЪТЕВ; 18.03.1980 г., Стара Загора; висше образование НСА; постижения: неколкократен Републикански шампион; Съдия републиканска категория.


Митко Вълев МИТЕВ; 12. 11. 1948 г.; технология на машиностроенето; техническо образование;

Хоби: пътешествия в страната и света.

Девиз: Не искам много искам всичко.


Митко Динев Хаджиев

Оркестрант-тъпан и певец- солист в мъжки хор на АНПТ „Зорница”.


mincho dimitrov_resizedМитко Желев Димитров

Роден на 5 септември 1955 г. в Чирпан, в семейството на Жельо и Сребка Желязкови. Има сестри – Мария и Нина. Завършва ОУ „Н.Й.Вапцаров” в село Михай­лово, Старозагорско, Вечерна гимназия в Кърджали и ПИКПИ, специалност музика, в Хасково. Оркестрант-гъдулка е в ансамбъл „Тракия” в града. Акомпанятор-гъдулка е в АНПТ „Зорница” в Стара Загора (от 1970). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруга Гинка и синове – Живко, Венелин и Сребромир.

*Митко учи гъдулка в Школата в село Михайлово, Старозагорско, с ръководител Петър Иванов, акомпанятор-гъдулка в АНПТ „Зорница”. Като ученик във Вечерната гимназия в Кърджали, работи в Дом на културата в града. По-късно е директор на Дом на културата в Авто­комбинат – Стара Загора.


Митко Иванов ПЕЕВ; 15.07.1958 г., Стара Загора; учител; висше образование; ст. експерт по начално образование;

Девиз: „И пъкълът за нас е правен“.


Митко Христов МИТЕВ; 08. 12. 1955 г.; икономист; висше образование; управител на ЕТ„Гера – Митко Митев“

Хоби: общуване с планината.

Девиз: Дори когато щастието те споходи, не забравяй спътника му скръб. На земята ти търси

опори и дори да бъдат с остър ръб.


МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВ

/Тодор Йовчев Кусев/1838-1922

Роден в Прилеп, Македония. Радетел за българското просветно и училищно дело в Македония, Тракия и Одринско. Един от най-деятелните дипломати на Екзархията и на българската национална политика в Цариград – участва в подготовката на Цариградската конференция на Великите сили и на Санстефанския мирен договор (1876-1878). Завършва Духовна академия в Петербург (1886-1896). Пръв ректор на Българската духовна семинария в Цариград (1892-1894). От 1894 г. е Старозагорски митрополит. Превръща голия „Ахмак баир“ в лесопарк „Аязмото“. Учредява старозагорски благотворителен комитет „Св. Йоан Милостивий“ (1896).


МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ

/Пенчо Николов Дончев/

1926 -1998

Роден в с.Зимница, Казанлъшко. Завършва Пловдивската духовна семинария (1947), Богословския факултет „Св. Климент Охридски“ и Духовната академия в София (1951). Протосингел на старозагорския митрополит Климент (1954), архимандрит (1957) и Велики архиепископ в Старозагорската митрополия (1966). Митрополит на Старозагорската епархия от 1967 г. Член на Постоянното присъствие на Светия синод на Българската православна църква. Член на ЦК на Световния съвет на църквите със седалище в Женева. Член на ръководството на Комитета за европейска сигурност и сътрудничество. Като Старозагорски митрополит е двигател на много родолюбиви инициативи. Възобновява почитта към делото на Митрополит Методий.

Удостоен е с орден НРБ I ст. (1987).


mihaela arnaudova_resizedМихаела Лъчезарова Арнаудова

Родена на 21 януари 1972 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Лъчезар и Дафина Арнаудови. Има сестра Марияна. Завършва IX-то ОУ „В.Ханчев”, СОУ „Мак­сим Горки” и Медицински колеж „Анастасия Голо­ван”, специалност медицинска сестра, в града. Работи по професията си в ОАРИЛ към ОБ „Ст. Киркович” в Стара Загора. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1990). Участва с ансамбъла в концерти в града и стра­ната. Има съпруг Михаил, дъщеря Полина и син Емилиян.

*Майка ѝ Дафина е читалищна деятелка и певица в ансамбъл „Зор­ница”.

Синът им Емилиян е танцьор в ДЮА „Загорче” и в ТШ „Тракийче”.


mihail mihailov_resizedМихаил Ангелов Михайлов

Роден на 18 януари 1948 г. в Стара Загора, в се­мейството на Ангел и Стефанка Михайлови. Има братя – Илия и Иван. Завършва ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в село Средец, Старозагорско, ТМТ „Н.Й.Вапцаров” в Стара Загора и Школа за ху­дожествени ръководители, специалност хореог­рафия, в Пловдив. Работи като артист-балетист в ДФА „Загоре” в Стара Загора. Хореограф е в АНПТ „Зорница” (от 1976). Участва в организирането на концерти на ансамбъла в града и страната и турнета до – СССР, Полша, Чехословакия, Унгария, Сърбия, Холандия, Молдова, Македония, Гърция, Тур­ция, Румъния и др. Има съпруга Виолета, дъщеря Стефка и син Малин.

*Баща му Ангел и майка му Стефанка са танцьори в ансамбъла при ОНС – Стара Загора.

Михаил е танцьор от ученическите си години и свири на акор­деон. Носител е на златни медали от всички републикански фестивали. Създава лична формация „Тракийче”, с музикално-танцови програми за гости от чужбина и организира турнета до – Австрия, Сърбия, СССР и др. Ръководител е на танцов състав към СОУ „Хр.Смирненски” в Стара Загора, награден за отлични резултати със златен медал. През последните години сформира частна формация – Фолк-театър „Боилите”.

Михаил е художествен ръководител на танцови състави към чи­талищата в старозагорските села: Верен, Кирилово, Богомилово, Калояновец, Ястребово, Могила, Сърнево, Ягода и др. и в Рад­нево; към училищата – ТОХ „Райна Княгиня”, СОУ „Хр.Смирненски” и към предприятията – „Мебел”, „Свинеком­плекс” и фабрика „Загорка” в Стара Загора. Съвместно с компо­зитора-академик Кирил Тодоров създават музикално-танцовия спектакъл в четири действия „Монахинята”, изпълнен на сце­ната на Профсъюзния дом на културата в града. Неговите ав­торски танци – музика Иван Тодоров – диригент на МГНП и на оркестъра на АНПТ „Зорница”, са включени в репертоара на ансамбъла: „Тракийски мъжки”, „Акрани”, „Тракийци”, „Про­летен женски”, „На мегдана”, „Пъстренки”, „Априловски” и „Виденски”, и тематичните: „Момина скала”, „Богородице моя, без ореол”, „От празник в празник”, „Лиделе”, „Живи въглени”, „Сватба” и др.

Дъщеря им Стефка и синът им Малин учат танцовото изкуство при баща си в ансамбъл „Зорница”.

Михаил е бил читалищен настоятел и общински съветник.


Михаил Димитров ПАСКАЛЕВ, д-р; 26.05.1958 г., Пещера; ветеринарен лекар; висше образование; научна област: ветеринарна хирургия; работи в областта на хирургията и ортопедията на домашни животни; лекуване на фрактури, следфрактурни усложнения, трансплантации на костна тъкан; съавтор на „Ортопедични техники при малките животни“; специализирал в Белгия

Девиз: нищо вечно няма, вечен е светът.


mihail karamalakov_resizedМихаил Иванов Карамалаков

Роден на 19 март 1981 г. в Стара Загора, в семейството на Иван и Минка Карамалакови. Има брат Желязко. Завършва III-то ОУ „Кольо Ганчев” и ТЕ „Джон Атанасов”, спе­циалност радио и телевизия, в града и БСУ, специал­ност финанси, в Бургас. Работи в бензиностанция, като електротехник, оператор в ДЗУ и като търговски представител на Шуменско пиво в Стара Загора. Ар­тист-балетист е във ФА „Загоре” в града. Танцьор е в АНПТ „Зорница”. Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турне до Холандия. Има съпруга Светлана, дъ­щеря Николета и син Иван.


 

Михаил Косев ГЕНОВ; 10.10.1941 г., Стара Загора; художник; висше образование; постижения: множество изложби, творби в България и чужбина


mihail borisov_resizedМихаил Митков Борисов

Роден на 15 ноември 1968 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Митко Борисов Койчев и Неда Василева Бори­сова. Има брат Иван. Завършва ОУ „Хр.Смирненски” и средно специално образование за заварчик-строите­лен монтажник в града. Работи като строителен и тър­говски работник и с частен бизнес в Стара Загора. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (1986 – 1987). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруга Звезделина, дъщеря Надя и син Асен.

*Майка му Неда е танцьорка, а брат му Иван – танцьор в ансамбъл „Зорница”.


МИХАИЛ ПОПОВ САВОВ, Ген.-лейтенант

1857-1928

Роден в Стара Загора. Завършва Галатасарайския лицей в Цариград (1876), първия випуск на Военното училище в София (1879) и Николаевската военна академия в Санкт Петербург (1881-1885). Участва в Сръбско-българската война (1885). От 1887 г. е почетен адютант на княз Фердинанд. Началник на Военното училище (1897-1903). Помощник-главнокомандващ на Действащата армия по време на Балканските войни (1912-1913). Военен министър (1891-1894; 1903-1907). Пълномощен министър във Франция и Белгия (1920-1923). Кавалер на орден „За храброст“, орден „Св. Александър“, орден „За военна заслуга“.


Михаил Симеонов ГЕОРГИЕВ; 25.07.1960 г., Бургас; строителен инженер; висше образование.


 

Михаил Стоянов ИЛИЕВ; 21.11.1945 г., Ямбол; зооинженер; висше образование; Хоби:риболов.

Девиз: Направи всичко, което е по силите ти.


МИХАИЛ ХАРИТОНОВ

1868-1941

Роден в Стара Загора. Първоначалното си техническо образование получава в Държавната учебна занаятчийница в кв. Княжево, София. След това е държавен стипендиант в Бирмингам, Англия. Директор на Габровското техническо училище „Д-р Василияди“ (1895-1898). В Стара Загора, в съдружие с Михаил Караджов и Димо Кехайов основава СД „Напред“ (1898). Тук е пусната първата в Стара Загора пещ за леене на метал. Предприятието изработва или доставя от чужбина машинното оборудване на всички старозагорски фабрики.

Почетен член на Бургаската търговско-индустриална камара. Запасен капитан картечник и кавалер на орден „За храброст“ за участието си в Балканските войни.


Михаил Христов МУХТАРОВ; 03. 09. 1960 г.; икономист; висше образование;

Хоби: музика, кино, спорт.

Девиз: За да изискваш от другите, изисквай първо от себе си.


mihail milchakov_resizedМихаил Янев Милчаков

Роден на 5 юли 1931 г. в Ямбол, в учителското семейство на Яни и Гинка Милчакови. Има сестра Добрина. За­вършва основно и средно образование в Ямбол и Инс­титут за прогимназиални учители в Стара Загора. Ар­тист-оркестрант е в ансамбъл „Загоре” и акомпанятор-тамбура в оркестър „Зорница”. Участва с ансамбъла в турнета до СССР, Италия, Чехословакия, Полша, Ук­райна, Румъния и др. Има съпруга Елена и син Яни.

*Баща му Яни е цигулар, майка му Гинка – певица, сестра му Добрина – учителка, певица и свири на китара, а синът им Яни – посланик в Полша, Словакия и др.


Михни Стоянов ЛЮЦКАНОВ д-р; 01.12. 1957 г.; ветеринарен лекар; висше образование; научни постижения: епидемиология и инфекциозни болести по животните; има над 44 научни публикации; участвал е в международни конгреси в Единбург, Йерусалим, Лайпциг, обмяна на опит във Франция; съавтор на учебно помагало по инфекциозни болести; защитил дисертация през 1999 г., хабилитиран през 2002 г.;

Девиз: Пази се от деятелното невежество!


mladen markov_resizedМладен Денчев Марков

Роден на 25 октомври 1983 г. в семейството на Денчо и Светла Денчеви. Завършва СОУ „Ив.Вазов” и ТМТ „Н.Й.Вапцаров”, специалност транспорт, в Стара Загора. Работи в ООД „Новотехпром” в града и в „Чахов” ООД в село Богомилово, Старозагорско. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (1999 – 2002). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната. Има съпруга Миглена и син Денис.

*Синът им Денис е с танцови заложби.


Момчил Кръстев РАДУЛОВ; 16.01.1974 г.; програмист; висше образование счетоводство и контрол

Хоби: професията


Моньо ХРИСТОВ, 06.03.1957 г., Стара Загора; зооинженер; висше образование; депутат от 27 избирателен район Стара Загора; парламентарна група: ОДС; член на комисията по труда и социалната политика и на Комисията по земеделието и горите.