Над 800 мъници са приети в старозагорските детски градини

836 деца са приети в старозагорските детски градини, като 748 от са класирани според първо желание.

Сред новоприетите са 26 двойки близнаци и тризнаци, които ще прекрачат прага на Детска градина № 20 „Мир“.

Записването на всички класирани деца трябва да стане от 29 март до 9 април включително. Децата, родени през 2018 г. и приети в първа група, постъпват в детската градина през месец септември.

Броят на некласираните деца е 140, които ще вземат участие в следващото класиране на 11 юни. Според утвърдения график ще има обявено и трето класиране на 20 август.

Заради въведените противоепидемични мерки записването на децата ще става по телефон или на имейл на детската градина, а необходимите документи ще бъдат предоставени в детското заведение по график, определен от директора.

Общият брой на детските градини в Община Стара Загора е 28. Всички те са реновирани и предлагат отлични условия за децата.


image0 (9K)