Нараства броят на децата с увреждания

Нараства броят на децата с увреждания

В последните години децата с увреждания непрекъснато се увеличават. Според специалистите една от причините е подобрената диагностика.

„Все по-нови и нови синдроми излизат, които в старото време за нас в медицината са били неизвестни. Може би това е едната от причините – развитието на медицината в тези посоки като генетични заболявания, хромозомни аномалии“, споделя пред БНР д-р Анелия Георгиева, директор на Центъра за комплексно обслужване в град Дебелец, Великотърновско. По думите й, децата с преобладаващи диагнози са с церебрални парализи, с нарушения на говора, с психични отклонения, хиперактивни. Доста са децата от аутистичния сектор,

Центърът за рехабилитация на деца с увреждания започва консултации и информационна кампания с общопрактикуващите лекари и педиатрите.

„Целта е децата да бъдат хващани навреме, с макар и минимални проблеми, които забележат, и отклонения в развитието на децата, да бъдат насочени по-рано към нас, защото, колкото по-рано се започне терапията при нас, толкова резултатите настъпват по-бързо“, посочва д-р Георгиева.

По думите на д-р Екатерина Попова, общопрактикуващ лекар във Велико Търново, в последните три години от 70-80 деца до двегодишна възраст има около 20 деца с проблеми. „Дали ще е хипотония, дали ще е аутистичен спектър, дали ще е хиперкинетично разстройство или нарушение в речта, но това са много, много тежки неща“, казва лекарката с 39 години стаж.

Според нея обаче не само напредъкът в медицината при диагностиката на различните увреждания е причина за увеличение на заболяванията.

Дали е храната, дали са генетичните трансформации в растения, консерванти – всичко може да е причина. Хормоните, които се използват за стерилитет, за инвитро процедури, това, че на почти всяка бременна жена се дават стероиди, ако има възпаление, или естрогени. Ние не сме наясно каква е причината, казва лекарката.

Между шестия и десетия месец, когато започва по-ускореното развитие на нервно-мускулната система, когато детето започне да сяда и ние правим упражнения с двигателната активност, още тогава ги намираме. Когато мине двегодишна възраст, нещата, за съжаление, много трудно се случват, признава д-р Екатерина Попова.
 

https://www.dnes.bg/

(Visited 59 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)