НАЙ-НОВИ:

НЗОК: Новите правила не ограничават достъпа до лечение на хепатит С

Прогнозната бройка на пациентите с хепатит С, които ще бъдат лекувани през 2017 г. е 650 души.
Критериите, които в момента са публикувани на сайта на НЗОК не противоречат на действащите към момента правила, съобщават от пресслужбата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Действащите критерии и тези, които ще влязат в сила от 16 януари 2017 г. съдържат едни и същи медицински показатели, като са допълнени с таблица, показваща икономически най-разходоефективното за НЗОК лечение на база договорените отстъпки от НЗОК и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти.

Направеното позициониране на база най-нисък разход за НЗОК не възпрепятства лекуващите лекари да предписват подходящия лекарствен продукт, съобразен със здравословното състояние на всеки конкретен пациент.

Участниците в срещата се договориха да се срещнат отново в началото на месец февруари, за да дискутират промяна в критериите, свързана с включване и на по-ниските (леки) степени на фиброза.

Националните консултанти и представителите на НЗОК считат, че към края на февруари повечето от пациентите с тежка форма на чернодробно увреждане ще бъдат обхванати от лечение, осигурено от НЗОК. В тази връзка националните консултанти препоръчват да се изработят нови критерии, които да влязат в сила от март 2017 г.във връзка с лечението на по-ниските (леки) степени на фиброза.

-->

Проф. Константин Чернев и проф. Крум Кацаров считат, че при тези форми на заболяване ще бъде необходимо преминаване към 8-седмично лечение и тогава НЗОК следва да направи ново позициониране на лекарствените продукти на база на преизчислените курсове на лечение спрямо договорените отстъпки от лекарствените продукти по реда на Наредба 10.

Националните консултанти се ангажират, че в рамките на до 10 дни ще представят описание на индикациите и контраиндикациите, изключващи лечението за всеки от лекарствените продукти. ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови