Новият закон срещу тероризма ограничава правата ни

Проектозакон за противодействие на тероризма пусна на strategy.bg Министреството на вътрешните работи. Консултацията е обявена на 3 юни и ще продължи 14 дни, до 17.06. До този срок се предвижда граждани и заинтересовани страни да дават своите мнения. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2125
В мотивите си вносителите са записали, че предвид значението на реакцията срещу тероризма, отчитайки че противодействието на тероризма се осъществява от множество държавни органи и с цел създаване на ефективен механизъм за противодействие на тероризма, е възприет подхода за уреждане на материята в специален закон. С проекта се предлага въвеждането на задължение за собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и в училища и детски градини от по-ниска категория, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, което е важен механизъм за превенция по отношение на местата с концентрация на голям брой хора. В проекта са посочени критериите за определяне на съответните нива на заплаха, както и мерките, които се прилагат за отделните степени на готовност. Предложени са превантивни мерки, които да се вземат, когато са налице данни, от които може да са направи обосновано предположение, че лице е свързано с терористична дейност. Законопроектът предлага регламентация за провеждането на антитерористична операция, при наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт. При провеждането на такава операция се прилагат временни мерки и ограничения по отношение на права и свободи. Също така се предлага, при извършване на тероризъм на територията на Република България, от което са настъпили смърт или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за икономиката в особено големи размери, или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали, на цялата или на част от територията на страната да може да се обявява извънредно положение, с произтичащи от това необходими ограничения на права и свободи. Регламентирано е участието на въоръжените сили в предотвратяване на тероризъм и в преодоляване на последствията от тероризъм, като е предвидено при участие в тази дейност въоръжените сили да имат правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи. В проекта се предвижда още един човек да може да притежава до десет СИМ карти за предплатени телефонни услуги. Именно за целите на борбата с терористичните дейности документът предвижда ограничаване на въпросните сим карти, които често се използват при организиране на престъпни актове. Тези, които като заварено положение имат над 10 карти, ще имат два месеца, за да обявят пред съответния оператор кои искат да продължат да ползват. Ако не го направят, всичките им СИМ карти ще бъдат деактивирани два месеца след влизането в сила на въпросния закон.

Той въвежда четири степен на готовност за действия срещу терористичен акт: зелена степен – постоянна готовност; жълта – предупреждение; оранжева – повишена готовност; червена – реагиране. Службите и военните ще могат да извършват операция на адрес, на който според МВР живее оперативно интересно лице, за което се предполага съпричастност към подготвяне на терористичен акт. Ако впоследствие се окаже, че няма терорист на адреса, а има щети като повредена дограма и др., щетите се възстановят.

Според закона МВР и военните ще имат достъп до всяко помещение в жилищата на хората, което им е нужно при антитерористична операция. Всеки е задължен да „понесе ограниченията, произтичащи от мерките“ и да „оказва съдействие, да не пречи и да не възпрепятства участващите в операцията“. Това включва и повреждане и унищожаване на имущество, съоръжения и насаждения – „теренни преустройства, разчистване, отстраняване“. Службите ще имат право и да вземат всяко превозно средство, стига да не е на дипломатическа или консулска мисия или международна организация. Така че проектозаконът дава изключително широки правомощия на МВР, ДАНС и военни и им позволява да влязат навсякъде и да наложат каквито преценят мерки. Ако пък не съдействате на органите, ви грози глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица и от 3000 до 10 000 лв. за фирми. Заподозрените в тероризъм няма да имат достъпът до интернет, както и повече от един телефон. Службите ще могат да им отнемат личните документи, да забраняват да напускат страната, да сменят местожителството си, без предварително разрешение. Поне по веднъж седмично ще трябва да се подписват в полицейското управление. При антитерористичната операция службите ще могат да прекъсват комуникации, да отстраняват частни охранители от обектите, които пазят, и да затварят ясли, детски градини и училища. Исканията за ограничителните мерки ще се правят от вътрешния министър или шефа на ДАНС, а разрешението ще се дава от Специализирания съд.
Законът предвижда още, когато са налице данни, от които може да са направи обосновано предположение, че юридическо лице е свързано с терористична дейност, то може да бъде прекратено по ред, предвиден със закон. Това означава, че фирма, за която има подозрения, ще може да бъде закривана.

Ако се появи опасност от тероризъм, армията също ще излезе на улицата. Тя ще може да арестува, да обискира, да влиза в жилища и други помещения без разрешение, да ползва сила и оръжие. Медиите пък ще са длъжни да оповестяват подадена от командващия операцията информация, без да я променят и да разкриват тактиката на службите. Проектозаконът породи спор сред експертите. Според едни той дава големи правомощия на службите при предотвратяване на възможни заплахи, за сметка на ограничаване на човешките права и свободи.

Източник: http://www.transmedia.bg/

(Visited 6 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.