Нововъведение: Задачи на PISA на входа на 8 и 9 клас

Нововъведение: Задачи на PISA на входа на 8 и 9 клас

За учениците от 8 и 9 клас се въвеждат входни нива-тестове, свързани с практически задачи по тестовете PISA. Това обяви министърът на образованието Галин Цоков, съобава БНР.

Припомняме, че българските ученици неизменно показват едно от най-ниските нива при международното оценяване PISA.

До утре той ще подпише окончателния вариант на промените в конкурсите за избор на директори на общинските училища. Самите конкурси може да започнат още през този месец, увери министърът на образованието.

Работим за олекотяване на учебното съдържание и за изработване на нова визия за учебните програми, съобщи министърът.

Образователният министър представи мерки за промяна на обучението в училищното образование. Те са свързани с промяна на подхода, представяне на визия за стандарта за качество, повишаване на практическите умения на учениците за сметка на по-малко наизустяване и възпроизвеждане на факти.

Министър Цоков обобщи и предприетите действия през първите шест месеца на управление в сектора „Образование и наука“, набелязвайки краткосрочните и дългосрочни реформи, по които работят с екипа му.

Подготвяме ново предложение за промяна в Закона за предучилищното и училищното образование. Друга важна дейност е свързана с учебните програми. Направихме значими промени в Закона за професионалното образование и обучение, и те ще дадат ново ниво на развитие на професионалното образование – ще има и нов списък на професиите. Беше изготвен и много важен документ, наречен стратегическа визия за дуалното обучение, каза министър Цоков.

Беше определено и местоположението на Националния STEМ център в „София тех парк“, където ще бъдат разположени и основните STEM лаборатории.

По Оперативната програма „Наука и образование“ успяхме да изготвим платформата „Дигитална раница“, като 17 000 учители преминават през обучение за тази платформа, каза министър Цоков.

Той съобщи, че се работи по промяна в Закона за висшето образование и за даване на възможност за тригодишни бакалавърски програми.
 

https://www.dnes.bg/


image0 (9K)