Нов човешки хемоглобин, регистриран в Световната здравна организация, е открит от екип от Клиника по детски болести при Тракийски университет (Стара Загора)

От „1000 причини да се гордеем, че сме българи“
№ 942

[ad id=“225664″]

Нов човешки хемоглобин, регистриран в Световната здравна организация, е открит от екип от Клиника по детски болести при Тракийски университет (Стара Загора), Център за генно инженерство при Македонската академия на науките (Скопие), Многопрофилна болница за активно лечение “Свети Пантелеймон “ (Ямбол). Световното откритие, наречено “Ямбол” е принос в науката за човешките хемоглобини, има важно практическо значение за изясняване причините за анемиите и предпоставка за намиране на адекватно лечение.


image0 (9K)