НСИ: Българите са пътували най-много в Турция през април

НСИ: Българите са пътували най-много в Турция през април

През първото тримесечие на 2023 г. 1 010.8 хил. български граждани  са реализирали туристически пътувания . Преобладаващата част от тях – 82.2%, са пътували само в страната, 15.4% – само в чужбина, а 2.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 43.7%.
 
През първото тримесечие на 2023 г. най-много са пътували българските граждани на възраст 25 – 44 години – 380.4 хил., или 37.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (84.7%) е при лицата на възраст 25 – 44 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 – 24 години е 18.5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

image0 (9K)

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (49.1%), така и в чужбина (49.6%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През първото тримесечие на 2023 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 253.1 хил., или 89.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.6%, а на тези в чужбина – 68.6%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 33.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 31.9%.

През първото тримесечие на 2023 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 210.45 лв. в страната и 707.86 лв. в чужбина.

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. са 675 хил. или с 14,3% над регистрираните през април 2022 година, показват данни на НСИ.

В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 30,5% и други – с 19,9%, докато тези със служебна цел намаляват с 12.3%.

През април 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 183,7 хил., Гърция – 143,9 хил., Румъния – 51,3 хил., Сърбия – 49,7 хил., Германия – 33,9 хил., Република Северна Македония – 33,5 хил., Италия – 29,4 хил., Франция – 21 хил., Австрия – 20,9 хил., Испания – 18,9 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели – гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – 46,3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 33,0%, и със служебна цел – 20,7%.

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 784,4 хил. или с 21,4% повече в сравнение с април 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36,7% (287,9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Най-много посещения в България през април 2023 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 163,5 хил., Турция – 150.8 хил., Гърция – 103,2 хил., Украйна – 60,1 хил., Сърбия – 46,5 хил., Германия – 36,9 хил., Република Северна Македония – 32,3 хил., Полша – 16,3 хил., Обединено Кралство – 15,1 хил., Италия – 13,6 хиляди.

През април 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 52,7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 33,6%, и със служебна цел – 13,7%.

https://www.dnes.bg/

(Visited 11 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!