НС реши: Максимум 3 наказания за пътуване без винетка за година

НС реши: Максимум 3 наказания за пътуване без винетка за година

Максимум 3 ще са наказанията за пътуване без електронна винетка в рамките на една календарна година, реши окончателно парламентът с гласувания от депутатите общ законопроект за промени в Закона за пътищата.

Разпоредбите, предвиждащи налагането на лимит на глобите, влизат в сила от 1 януари 2019 г. Съгласно действащите разпоредби на Закона за движение по пътищата глобата за движение без винетка е 300 лева.

До приемането на измененията се стигна след протест на жители на село Пролеша, които се жалваха от натрупани глоби за неплатени винетки.

Според приетите текстове, когато водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса, се наказва с глоба в размер 300 лв.

„За водачи на пътни превозни средства с обща техническа допустима маса под 3,5 тона глоба може да бъде налагана до три пъти в рамките на една календарна година“, предвиждат приетите разпоредби. Предвидено е образуваните административнонаказателни производства за повече от три нарушения да се прекратят.

При допусната грешка при издаване на електронна винетка и невярно деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, да може да се извършва корекция от съответните длъжностни лица след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя. Промяната в данните на електронната винетка влиза от момента на издаването й и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Водач, заплатил годишна електронна винетка, се уведомява чрез текстово съобщение по телефона, по електронна поща или по друг начин, в зависимост от данните, които е посочил при закупуването й, веднъж в 14-дневен срок преди изтичането на винетката и втори път в двудневен срок преди изтичането на винетката, съобщава БГНЕС.

Водач, заплатил тримесечна електронна винетка, се уведомява чрез текстово съобщение по телефона, по електронна поща или по друг начин, в зависимост от данните, които е посочил при закупуването й, в двудневен срок преди изтичането на винетката, предвиждат приетите разпоредби.

В случай, че е налице частично или пълно недеклариране на тол данни в рамките на един календарен ден за пътно превозно средство от категорията, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, на собственика или ползвателя се предоставя възможност да заплати таксата за преминаване през съответните участъци в срок до 14 дни, считано от получаване на уведомление, предвиждат разпоредбите. Според тях при заплащане таксата в установения срок да не се образува административнонаказателно производство.

Предвидено е още, че актът по уведомяване има информативен характер и не е предпоставка за ангажиране или освобождаване от административнонаказателна отговорност.

С други изменения се регламентира категорията на къмпинг автомобилите в категория М1.

https://www.dnes.bg/


image0 (9K)