Облекчени правила за пенсиониране през 2019 г.

Отпада изискването да се взема доходът за избрани от пенсиониращия се три поредни години за периода преди 1997 г. Според експерти промяната ще се отрази положително на повечето хора, защото кандидат пенсионерите през 2019 г. по онова време са били на стартови позиции на работните си места и повечето от тях са получавали по-нисък осигурителен доход спрямо средномесечния за страната, пише Труд.

Намаляват и документите, които трябва да съберем, за да подадем заявление за пенсия. През 2019 г. кандидатите за пенсиониране ще трябва само да представят документ за стажа си преди 1997 г., а целият останал доход и стаж след тази година ще се ползва от електронните регистри на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите. Гражданите ще трябва да представят само трудова книжка и документ за отбита военна служба.

За отпуснатите пенсии с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за стажа след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя като средно съотношение между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец. Размерът на пенсията зависи от осигурителния доход. Затова пенсиите ще са ниски на хората, които са осигурявани на минималната работна заплата, обясняват експерти.

От 2019 г. се увеличава средномесечният максимален осигурителен доход, който става 3000 лв., а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се вече е 560 лв. Променят се и конкретните условия за пенсиониране. За жените изискването е да имат навършени 61 години и 4 месеца и стаж от 35 години и 8 месеца. За мъжете нужната възраст за пенсия е навършени 64 години и 2 месеца и 38 години и 8 месеца стаж.

Тези, които не са придобили необходимия стаж, могат да се пенсионират по т.нар. облекчена процедура, за която през 2019 г. се изисква възраст от 66 години и 4 месеца, но трябва да имат и 15 години действителен стаж.

Минималната заплата вече е 560 лв.

Повишават парите за възрастни с 5,7%

Пенсиите ще бъдат увеличени с 5,7% от 1 юли 2019 г., предвиждат разчетите в приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. От средата на годината минималната пенсия ще се увеличи от 207,60 лв. на 219,43 лв.

Максималната остава 910 лв. до 1 юли, след което ще бъде увеличена на 1200 лв. Минималната заплата стана 560 лв. от 1 януари 2019 г. Размерът й се повиши с 9,8% в сравнение с миналата година. Правителството увеличи размера на минималната заплата в желанието си да се повиши стандарта на живот на българите. От 1 януари минималната работна почасова заплата вече е 3,37 лв.

Бюджетните заплати през 2019 г. ще бъдат повишени средно с 10%. За учителите повишението ще бъде средно с 20%.

Труд

(Visited 9 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)