Иван Атанасов

От Иван Атанасов юни 6, 2022 11:34

ОбС подпомага финансово общинско дружество

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 3 – 9 юни 2022 г., брой 21/999, година XIX
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Свързани публикации

Община Минерални бани да предостави финансова помощ в размер на 25 000 лв. на „Стройкомерс” ЕООД – с. Минерални бани, с които те своевременно да погасят задълженията си. Това решиха на свое заседание местните съветници на общината.
Гласуваха още да бъде издадено разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж №2ВП+Сондаж№4ВП чрез общата им събирателна шахта на находище „Хасковски минерални бани” на „Изворите 21” ЕООД. Дружеството се представлявана от Калин Батаклиев с постоянен адрес гр. София п.к.1040, район Триадица, пл. ”Македония” №1, като разрешеното годишно водно количество е до 10 686,72 м3.
Едноличен собственик на капитала е Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“.

Снимка: Архив

Иван Атанасов

От Иван Атанасов юни 6, 2022 11:34