Обществено обсъждане на Проект за бюджет 2021 на община Казанлък

Проект за бюджет  на Община Казанлък за 2021 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 19.01.2021 г. от 17 часа в залата на Кино „Лекс“, южният вход на сградата на Общината, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

С общата рамка на прооектобюджета можете да се запознаете от прикачените документи на сайта на Общината тук: https://www.kazanlak.bg/page-10331.html. Там може да разгледате:

Проект на бюджет 2021 г.

Рамка на бюджет 2021 г.

Приходи от местни данъци

Разходи за държавни дейности

Разходи за местни дейности

Разходи за дофинансиране

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за информация и обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на следния електронен адрес: [email protected]

(Visited 12 times, 1 visits today)