Община Стара Загора дава 115 000 лева за препарати за химизация на водата в общински плувен басейн

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0047
Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/144114
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на препарати за химизация на водата в общински плувен басейн, гр. Стара Загора
Кратко описание:
Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител, който да извърши доставка на препарати за химизирането на водата в спортното съоръжение – 50 метров плувен басейн, а имено:
– Ph(-) гранулат, опаковка от 25 кг.;
– Бърз хлор 60% /дихлороизоцианурова кисилина/ гранулат, опаковка 50 кг.;
– Бавен хлор 90% /трихлороизоцианурова кисилина/гранулат, опаковка 50 кг.;
– Алгицид с избистрител – опаковка 25 л.;
– Флокулант- коакулант течен – опаковка 25 л.;
– Мултифункционални таблетки – 200 грама /бавен хлор,алгицид и флокулант/ – опаковка 50 кг.
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 115 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 12 юли 2021 (понеделник), 23:59

 

image0 (9K)
(Visited 8 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!