Община Стара Загора дава 30 000 лева за доставка на инертни материали

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0069
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: „Доставка на инертни материали за нуждите на Община Стара Загора“
Кратко описание / документация :
„Доставка на инертни материали за нуждите на Община Стара Загора“
Предмет на обществената поръчка са доставки на инертни материали – пясък, филц, чакъл и бетон за извършване на ремонтни дейности и други. При възникване на необходимост, представител на Възложителя ще подава писмена заявка, в която ще бъде указан вида на материала, необходимото количества и срокът в който следва да бъде доставен.
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 30 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02 ноември 2021 (вторник), 23:59

(Visited 9 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!