НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 95 000 лева за цветя и декоративни храсти

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0052
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на цветя, декоративни храсти, широколистни дървесни видове за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции
Кратко описание / документация:
„Доставка на цветя, декоративни храсти, широколистни дървесни видове за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“
Обособена позиция №2: „Доставка на декоративни храсти и треви“
Обособена позиция №3 : „Доставка на широколистни дървесни видове“

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 95 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27 юли 2021 (вто), 23:59 ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

[fb_button] [post-views]

Коментарите са изключени.