Общинските съветници с предложение в полза на 50 старозагорски

Общинските съветници с предложение в полза на 50 старозагорски

Лекоатлетическата писта на старозагорския стадион „Берое“ да бъде предоставена за безвъзмездно ползване на СНЦ „Клуб лека атлетика Спартак“ по график, съвместно със СНЦ „Клуб лека атлетика Берое“. Предложението е на общинските съветници от ПП „Възраждане“.

Клубът е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза. В документите, които е предоставило дружеството, освен изискваните по Наредба има и приложен примерен график за използване на спортните съоръжения. Според СНЦ „Клуб лека атлетика Берое“ е възможно ползването на спортните обекти по график.

От ПП „Възраждане“ твърдят, че към настоящия момент от общинска администрация няма предприети действия за осигуряване на достъп на 50 старозагорски деца до спортните обекти. „Клубът провежда тренировки на лекоатлетическата писта на тренировъчен стадион „Берое“, която не отговаря на никакви стандарти. Предвид това, че в Клуба има картотекирани 15 състезатели, а тренират общо 50 деца, както и настъпващия зимен период, Сдружението желае децата, които тренират и представят град Стара Загора на различни състезания, да получат достъп до спортните обекти. За следващата спортно-състезателна година броят на картотекираните състезатели е увеличен на 24, на всички тях предстоят участия в националните шампионати. Това значително ще улесни тренировъчния процес и ще подобри качеството на тренировка“, се казва в предложението.

В него е записано още съоръженията да се предоставят за съвместно ползване за срок от 5 години.

(СН)

Публикувано с изричното съгласие на https://starozagorskinovini.com/ .


image0 (9K)