Петя Чакърова е новият директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора

Петя Чакърова е новият директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, съобщиха за ЗАРАТА

„Целият ми професионален път е посветен на социалната работа, хората в уязвимите групи, децата и техните семейства. Познавам техните проблеми и потребности. Ще работя за разрешаването им, предоставянето на социални услуги и намаляването на детската бедност“, каза Чакърова в първия ден от встъпването си в длъжност.

Петя Чакърова е родена в Стара Загора. Завършила е четири магистърски програми – „Растителна защита“ във Висшия селскостопански институт ”Васил Коларов”, гр. Пловдив, „Социална работа и медиация“ в Тракийския университет, гр. Стара Загора, „Икономика и финанси“ и „Митнически и данъчен контрол“ в СУ „Св. Климент Охридски, където към настоящия момент е докторант по „Интеркултурна комуникация“. Била е директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, както и на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово. Заместник областен управител на Стара Загора в мандат 2017-2021 г., след което експерт в Министерството на труда и социалната политика. През последните няколко месеца Петя Чакърова беше заместник-главен директор на Агенцията за социално подпомагане. Участвала е в редица международни обучения и конференции за социални политики и включване. Автор на научни публикации за процеса на деинституционализация в България.


image0 (9K)