Повече от 200 ученици от седми клас се обучават онлайн за успех на изпитите

Снимката е илюстративна – от времето на директното преподаване, но преподавателят Любомир Любенов на нея и днес е на разположение на децата със знанията и способностите си

Повече от 200 ученици от седми клас се обучават онлайн за успех на националното външно оценяване по математика

Повече от 200 ученици от областите Стара Загора, Сливен, Бургас, София,Смолян, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Видин, Варна др. се включиха в инициативата на Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи– гр. Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица

На всички заявили участие вече е изпратена първата тема от обучението.

Във всеки от кръговете участниците получават:

● задачи, които вече са били част от проведените досега национални външни оценявания по математика.

● Решения и коментар към тях;

● Задачи за самостоятелна работа.

Важно!

Ако сте пропуснали да се включите в подготовката следва да представите декларация за обработка на лични данни в канцеларията на УН Съвет на мъдреците към ПГ по Kомпютърни науки и математически анализи, която временно се намира на адрес: гр.Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов“87, ет.6, офис 1, за контакт Грозданка Канева, или на имейл :[email protected]

За повече информация и получаване на формуляр за декларация за обработка на лични данни обадете се тел.0889555677 или пишете на [email protected] лице за контакт Янка Ковачева –Организатор „Учебни дейности“ ,Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица

След представяне на подписана декларация ще получите на посочения от Вас електронен адрес задачите от първия кръг и указания за работата на дистанционното обучение.


image0 (9K)