Почина светвноизвестен езиковед от БАН

Българската академия на науките (БАН) с дълбоко прискърбие съобщава за кончината на акад. Михаил Георгиев Виденов, който е един от най-популярните и признати български езиковеди с международна известност, се казва в съобщение на пресцентъра на БАН.

„С кончината на акад. Михаил Виденов Българската академия на науките и българската наука губят един голям и достоен учен, с широка култура и ерудиция, прекрасен педагог и обичан учител, оставил след себе си достойни наследници. Поклон пред светлата му памет!“, се казва в съболезнованието от ръководството на БАН и от Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) при академията. Михаил Виденов е починал само дни преди да навърши 81 години. Той е роден на 10 април 1940 г. в София. През 1964 г. завършва „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където става редовен аспирант и асистент. През 1969 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1988 г. е избран за „Доктор на филологическите науки“. През 1977 г. защитава докторат и в Карловия университет в Прага. През 1981 г. е избран за доцент, а през 1989 г. – за професор по съвременен български език (социолингвистика), през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. – за академик.

Акад. Михаил Виденов е основоположник на социолингвистичното направление у нас и е пионер в проучването на градската реч. Автор е на оригинална методика за проучването на градските говори. Акад. Виденов разработва философските проблеми на триадата узус – норма – кодификация, и на тясната й връзка с общественото развитие. Той поставя началото и на българската лингвокриминалистика.

Акад. Виденов е автор на повече от 350 научни публикации, отпечатани у нас и в чужбина, включително на 24 книги. Автор е и на над 100 научно-популярни публикации. Акад. Михаил Виденов има впечатляваща дългогодишна преподавателска дейност в редица български и чуждестранни университети: в Нов български университет, в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, в Югозападния университет „Неофит Рилски“, в Пражкия Карлов университет, в Краковския Ягелонски университет, в Братиславския университет, в Московския университет, в Стокхолмския университет, във Виенския университет и в други университети.

Акад. Виденов създава поколения от млади специалисти с интерес към социолингвистиката и с практическа подготовка за изследвания и приноси в тази област. Под негово ръководство са защитени над 100 дипломни работи в различни университети и е бил научен ръководител на 12 докторанти. Акад. Виденов е популяризатор на научните знания по български език – водил е рубрики във вестници, по телевизията и радиото.

Акад. Михаил Виденов е заемал различни постове: председател (с ранг декан) на Научно-методическия съвет по българистика към Ректората на Софийския университет, член на Академичния съвет на Института за чуждестранни студенти, член на СНС по езикознание към ВАК, председател на Международното социолингвистическо дружество, член на Съюза на учените в България /СУБ/, член на Обществения съвет на Българското национално радио, член на редколегията на списание „Наука“, орган на СУБ, председател на Отделението за хуманитарни и обществени науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) на БАН.

Акад. Виденов е удостояван с различни награди и отличия, между които награди на СУБ за високо научно постижение за книгата „Социолингвистика“ и за книгата „Езикът и общественото мнение“, награда от БАН и от Софийския университет за принос в съвременното езикознание за книгата „Социолингвистическо проучване на град Велико Търново“, както и на други награди.

(Visited 8 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!