Правата Ви при проверка на КАТ не са малко!

На почти всеки шофьор се е случвало, пътувайки по прекрасните ни родни пътища и магистрали да види червената палка на изскочил отневиделица катаджия от Пътна полиция, който бързо дава указания къде да отбиете за проверка. Но какви са важните промени в процедурата по нейното прилагане, за които трябва да сме информирани?

[ad id=“263680″]

Униформени белези на пътните полицаи

Не спирам и не изпълнявам разпореждания на лица, които не носят законово определената полицейска униформа (цвят – тъмно син и/или жълта светлоотразителна жилетка) с разположените на видно място нашивки с надпис „Пътна полиция” (или „Traffic Police”) и светлоотразителни елементи.При ниски температури пътните полицаи носят черна плетена шапка с надпис „Полиция“ („Police“). Могат да ме спрат и служители на звената “Пътен контрол”, “Престъпления по пътищата” и “Сигма” в СДВР и ОДМВР. Служителите имат обозначителен бадж със снимка, на който са изписани име, фамилия и идентификационен номер. Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”.

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]


Важно!
Служители на „Охранителна полиция“ могат да ме спрат за общополицейска проверка (установяване самоличността ми, както и тази на на моите спътници; проверка на регистрацията и номерата на автомобила; проверка на багажи, материали и вещества и др.), но не и за спазване на Закона за движението по пътищата. Информация за спирането, както и повода за това се съобщава веднага в съответния дежурен център.

[ad id=“218001″]

Служители на МВР могат да ме спрат на пътя, когато са най-малко двама и в следните случаи:

 • ако видимо нарушавам правилата за движение по пътищата;
 • ако автомобилът ми е в неизправно състояние или ако разположението на товара, който превозвам, създава опасност за другите участници в движението;
 • ако начинът, по който управлявам автомобила си и поведението ми пораждат съмнения за това, че съм преуморен, употребил алкохол или упойващи вещества;
 • ако има налични данни или предположения, че съм участвал в пътно транспортно произшествие или в извършване на престъпление;
 • и все пак ако полицаят реши да ме спре без видима причина просто ей така, за съжаление  има право.

Изисквания за спиране на МПС

За да бъда правомерно спрян от пътните полицаи те трябва:

 1. Да застанат срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.
 2. Да подават сигнал със стоп-палка, възможно е и с ръка, а през нощта да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

 3. Да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, към кое структурно звено на МВР принадлежат и какъв е поводът за спирането ми. При съмнение от моя страна са длъжни да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта.

Ако някой от тези три елемента в началото на процедурата на проверка не са спазени, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност и се стига до нередовност на процедурата. Тогава може да предявя възражения относно начина, по който са ме спрели в акта или на собствен лист (ако е нужно повече място), като опиша в акта, че прилагам възраженията си на отделен лист. Ако забравя или по някаква друга причина не напиша възраженията си в акта, мога да го сторя в 3-дневен срок пред органа, който го е издал. Последната подобна възможност, която имам е да обжалвам наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.

Любопитно: Полицаите рядко спират за проверка автомобили на места, където спирането е забранено, като: стеснени участъци на пътя, непосредствено преди или след кръстовище, жп прелез, тунел или други подобни места. Но! Възможно е да ме спрат законосъобразно и на такова място, ако с това не се застрашава безопасността на останалите участници в движението. Това важи и при спиране на магистрала извън специално обозначените места, бензиностанции, паркинги и аварийни ленти.

[ad id=“218001″]

Проверка от автомобил на КАТ, оборудван със система за видеозаснемане и аудиозапис

От началото на 2015 г. само екип от двама пътни полицаи, със специално оборудван полицейски автомобил, могат да ме спират за проверка. Автомобилът трябва да има обозначителен стикер (“Зона с постоянно видеонаблюдение и аудиозапис). Оборудването му се състои от:

 • три камери (две на предното и една на задното стъкло) за наблюдение на зоните, в които се извършва проверка;

 • цифрово записващо устройство;

 • два безжични микрофона, носени от полицаите, с паник бутон;

 • безжичен интернет;

 • GPS.

На извършването на проверката се осъществява видеозапис и аудиозапис, като освен в реално време, записаната информация се проверява и при свалянето и от запиващото устройство на автомобила след завръщане в съответната структура на МВР. След това информацията се архивира и съхранява в продължение на 1 месец (с оглед проверка на сигнали за нарушения, ако има такива, в законоустановените за това срокове), след което се унищожава.

[ad id=“218001″]

Промени в осъществяването на проверка от пътна полиция в сила от 24.06.2015г.

От 24.07.2015 г. е разрешено да бъда спрян на пътя за проверка и от автомобил, които няма посоченото специално оборудване. Особеностите при проверка са следните:

 • за да бъда спрян, трябва да извършвам явно нарушение на правилата за движение: преминаване на червен светофар, отнемане на предимство и т.н.;
 • служителите са задължени да ми съставят акт за установяване на административно нарушение (тази мярка има за цел да избегне корупционни практики).

Важно! Когато не извършвам нарушение на пътя, за рутинна проверка мога да бъда спрян само от патрул на КАТ, обозначен със стикер, че има система за заснемане и аудиозапис.

За нарушения при прилагане на мерките за контрол на движението по пътищата, например ако бъда спрян от необорудван автомобил без да извършвам нарушение, мога да подам сигнал на откритата линия за противодействие на корупцията в МВР на тел. 02 982 22 22 или чрез електронната форма в секция „Антикорупция“ на сайта на МВР. В сигнала трябва да посоча дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа – полицейски номер (изписан на патрулния автомобил), регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител/служителите.

[ad id=“218548″]

Проверка на шофьора на МПС – налични документи, обиск и други

В Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на Сектор „КАТ – Пътна полиция” за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на моите документи, органите на реда са овластени да проверяват само:

 1. документи за самоличност;
 2. свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
 3. свидетелство за регистрация на МПС;
 4. документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”;
 5. удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата: за преминат технически преглед, за сключена застраховка “Гражданска отговорност”, за платена винетна такса ( ако пътувам извън града).

Има случаи, в които Пътната полиция може да иска извършване на обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство, при което полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице. Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. Този вид проверка не е свързан пряко с правилата за движение по пътищата, затова няма да се поколебая да искам обяснение и правни основания за конкретния повод на обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването. Няма и да позволя на полицаите да надхвърлят необходимите им правомощия като знам, че при личен обиск от лице от противоположния пол, мога да възразя.

Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: “отвори багажника да видя какво караш” или “я да видим какво возиш на задната седалка”. Той може да се извърши, само когато се издирват веществени доказателства за извършено престъпление или нарушение на обществения ред. Става въпрос за задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила, за които се изисква предварително издадена разрешителна заповед. Обиск на МПС без издадена заповед има само в 2 случая – когато лицето е задържано, или ако има неоспорими доказателства, че укрива предмет, обект на престъпление.

Проверките на Пътна полиция за съдържание на алкохол в кръвта на шофьорите са често явление, което не трябва да се подценява и също съдържа определени права, засягащи проверявания. Установяване на алкохол в кръвта на водача на МПС над 0.5 промила е административно нарушение по ЗДвП, а концентрация над 1.2 промила е престъпление по Наказателния кодекс. Престъпление е и ако карам след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

 1. Ако все пак се опитам да оспоря отчетеното количество промили алкохол в кръвта ми и се съмнявам в изправността на уреда за измерване на алкохол в дъха, мога да поискам от полицаите да ми покажат знаците върху него, които са задължителни и отчитат годишния преглед и редовността на апарата или да погледна знаците на удостоверението, придружаващи апарата за измерване.

 2. Ако проверката на апарата не ме задоволява и искам да оспоря отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ми издаде талон за медицинско изследване и да ми го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи.

 3. Мое право е да поискам да ми се даде нов накрайник за дрегера и дори да си го поставя лично.

При съмнения в изправноста на уреда за измерване на скоростта на МПС, може да поискам неговия идентификационнен номер и представяне на самото устройство за експертиза, като посоча тези данни и възражения в издадения ми акт за административно нарушение.

Мога да бъда проверен и за наличието на аптечка, пожарогасител, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

Съставяне на акт за административно нарушение

В него се вписват моите лични данни, дата и място на извършване на нарушението, както и описанието и причините за възникването му и други (образец на акт). Важното в случая е да прочета внимателно съдържанието му и при открита нередност да впиша своите възражения в съответната графа. Силно препоръчително е като запиша каквото съм решил да сложа едно голямо „Z” на останалите свободни места за писане, за да не може да се добавя нищо след това. Ако на момента не успея да се възползвам от правото си на възражение, може в 3-дневен срок от подписване на акта да представя писмени възражения до дирекция „Пътна полиция” към която принадлежи служителят, който ми го е издал.

При съставянето на акт за констатирано нарушение, служителите имат право да задържат моя контролен талон, а аз да получа копие от акта, което да пазя и показвам при последваща проверка от органите на реда, докато си получа талона обратно.

Шофьорската ми книжка не може да бъде иззета при обикновена процедура за проверка, с изключение на случаи, в които съм с алкохол над 0.5 промила в кръвта. Задължително е наличието на заповед за това, издадена от оправомощен ръководител на МВР, която да ми бъде връчена. Изземване става и в случай, че съм бил наказан с лишаване от право да управлявам МПС и е влязло в сила наказателно постановление или присъда за това.

Автори: Рени Христова и Христо Красимиров Георгиев, Актуализира: Пенка Попова

Източник: opoznaybulgaria

(Visited 127 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.