НАЙ-НОВИ:

Предложение: Да се слеят Първо ОУ и СУ „Христо Ботев“ в Стара Загора

Да бъдат преобразувани чрез сливане Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ в едно училище – Средно училище „Христо Ботев“, е предложението до общинските съветници.

В края на юли 2018 година Общински съвет Стара Загора реши Първо основно училище „Георги Бакалов“ да бъде преместено в сградата на Средно училище „Христо Ботев“.

В годините се наблюдава намаление в броя на учениците, обучаващи се в I ОУ „Георги Бакалов“ –от 221 през 2015 година до 145 към февруари 2021 година.

През същия период броят на учениците в Средно училище „Христо Ботев“ се запазва относително постоянен, като варира от 214 до 247, а към месец февруари 2021 г. е 240.

Преобразуването чрез сливане на двете училища в Средно училище „Христо Ботев“ ще обособи образователна институция с една полудневна подготвителна група (5 г. и 6 г.) деца, 8 паралелки в начален етап на основната степен на образование, 6 паралелки в прогимназиален етап на основната степен на образование, пет паралелки в първи и втори гимназиален етап на средната степен на образование и запазване на паралелките, в които са записани ученици, които се обучават в ЦСОП. И в двете образователни институции обучението е на едносменен режим.

Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ са средищни, а преобразуването на училищата не би възпрепятствало организирането на транспорта на учениците.

Сградата на ул. „Майор Кавалджиев“ е с изградена достъпна архитектурна среда за деца и ученици със специални образователни потребности, обезпечено е материалнотехническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на училището. През настоящата календарна година Община Стара Загора кандидатства с инвестиционно намерение в „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“, ФОНД ФЛАГ с проектно предложение: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“.

„Целесъобразно е двете училища да бъдат преобразувани чрез сливане, в едно училище – СУ „Христо Ботев“, което ще доведе до по-добри резултати за поддържане на бъдещата инфраструктура и материална база и ще мотивира педагогическите колегии за следване на единни критерии в повишаване интереса към образователния процес.

Предлаганото преобразуване чрез сливане ще обедини финансовите разходи по целесъобразност и ще мотивира участниците в образователния процес за по-добър прием“, мотивират се вносителите от администрацията.

Предложението трябва да се гласува на февруарското заседание на Общинския съвет в Стара Загора.

Заседателите трябва да решат и дали да дадат съгласие Начално училище „Кольо Ганчев“ (I – IV клас включително) да бъде преобразувано в Основно училище (I – VII клас включително) от началото на учебната 2021/2022 година.

  ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

[post-views]

Коментарите са изключени.

Left Menu Icon