НАЙ-НОВИ:

Предстоящи търгове в Стара Загора през месец септември

Община Стара Загора обяви публичните търгове, които ще бъдат проведени през месец септември.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд.
Търгът ще се проведе на 14 септември от 09:30 часа, в Зала № 1, ет. 2, в сградата на Община Стара Загора.

Търг за отдаване под наем на водни обекти – язовири в Община Стара Загора и обекти частна общинска собственост на 20 септември 2016 г.

Язовирите се намират в селата Михайлово, Лясково и Малка Верея.
Обект частна собственост – сграда – млекопунк село Кадиево.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под аренда за срок от 20 години, за създаване на трайни насаждения, и под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Имотите са в селата Ракитница, Змейово и Остра могила. Търгът ще се проведе на 21 септември 2016 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени, общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 27 септември 2016 г. от 10:00 ч. в Зала № 1, ет. 2. Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Най-нови