През погледа на главния редактор: Времето на военната индустрия настъпи отново и България трябва да разшири мястото си на пазара

Живка Кехайова

Времето на военната индустрия настъпи отново и България трябва да разшири мястото си на пазара. Защо не и Стара Загора? Интересно дали в регионалния План за плавен преход фигурира и тази индустрия?

В момент на рецесия и криза, които не са ясно изразени в момента у нас, но има потенциална опасност да се задълбочат в целия ЕС, историята показва, че военната индустрия може да бъде спасителния пояс. България има своя наистина сериозен потенциал да разшири мястото, което заемат военните й заводи на този пазар. От привличане на инвеститори от този сегмент, може да се възпожлзва и Стара Загора, още по-добре от сега, още повече, че регионът е център на оръжейна индустрия.

Още повече, че Европейската комисия съобщи, че заедно с Европейския инвестиционен фонд ще осигурят подкрепа за разработки в областта на отбраната. За следващите четири години за целта от бюджета на ЕС и от фонда ще бъдат предвидени общо 175 милиона евро. Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон изразява очакване тази стъпка да привлече частни капитали към стартиращи и по-малки дружества от отбранителното производство. ЕК се надява европейските и частните инвестиции да достигнат общо половин милиард евро.

Предвижда се обособяването на частни отбранителни инвестиционни фондове, които да подкрепят развитието на изделия с двойна употреба (гражданска и военна). В съобщението се отбелязва, че Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. ЕК управлява Европейския фонд за отбрана в подкрепа на съвместни научноизследователски проекти с бюджет от осем милиарда евро до 2027 година.

Ако сме достатъчно съществени играчи в тази сфера, или заявим потенциал да сме такива, не само ще ни приемат, а буквално ще ни натикат в сухопътния Шенген. Предполагам и че ще ни пазят както никога досега:)

 


image0 (9K)