През погледа на главния редактор:  В „Трудно е да бъдеш бог“…

Живка Кехайова

 В „Трудно е да бъдеш бог“, Аркадий и Борис Стругацки пишат култовото: „Там, където тържествува сивотата, на власт винаги идват черните“.

Какво е сивото? Сивото е единственият вторичен неутрален цвят – производно е на двата основни неутрални цвята: бяло и черно. Цветът е неспособен да се преобразува – при смесването му с основните цветове, губи своята характеристика и ето защо, той е възможен единствено в неутралната гама.

В социален смисъл сивотата е съществуване без перспектива, без развитие на индивидуално ниво, без лична значимост дори в малките родствени групи. Затова сивото може да бъде претопено от всеки друг „цвят“, убедил го, че съществува група, в която то-сивото, ще е значимо. И то – сивото, се мята пребоядисано и боядисвано от група в група, губейки постепенно дори характеристиката си на сиво.

Когато в обществен смисъл сивотата стане критична маса, последната му спирка винаги е черното, чиято сила то подхранва непременно в търсенето на самоизява не чрез индивидуални качества и развитие, а чрез масовост и приобщаване към по-голяма тълпа. Защото черното е отсъствие на цвят в палитрата, а в политиката е убийство на цветовете, лишаване на света от светлина, за да е на власт черното – т.е. диктатурата.

Не бъдете „сиви“ – повишавайте ценносттта си като личности, тълпата не ви придава ценност, а само измама за такава, за да дойде по-лесно черното!

 

 

(Visited 35 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.