През погледа на главния редактор: Наистина ли Асен Василев иска да гътне правителството?

Живка Кехайова

Наистина ли Асен Василев иска да гътне правителството?

Малко медии до момента обърнаха внимание на желанието на финансовия ни министър да продаде 700 000 дка от държавния аграрен фонд рещу 340 млн. лв. – сума, която е заложена в  приходната част на бюджета. Това се явява 1/5 от наличните държавни обработваеми плодородни земи. На всичкото отгоре 60% от сделката няма да е с реални пари, а с ПКБ (поименни компенсационни бонове), т.е. с хартийки, придобити някога от някого на безценица.

Всичко това става ясно от писмен отговор на земеделския министър Кирил Вътев до финансовия министър Асен Василев. По-интересното е, че поне до часа, в който пиша коментара си, няма никаква реакция и от некоалиционните партньори. Няма даже и от страна на опозицията.
До този момент за тези земи държавата получава годишен наем/аренда от 90 млн лв. Не че е много, но са ежегодни постъпления с тенденция да се увеличават, а земята не променя собствеността си.

Точно днес, в изключително несигурното време и войни, да продаваш на безценица срещу хартийки земя, е повече от странно, защото тя може да се използва за отдаване на млади фермери, например, за нужни насаждения, включително трайни, които не са предпочитани от стопаните, но са важни за стопанството на страната и т.н.

Последно подобни идеи, при това не чак до там драстични, имаше земеделския министър Мирослав Найденов – за подобна продажба на  154 000 дка и едва не падна правителството. Никой ли не е разказал за този епизод на Василев, или си мисли, че покрай другите проблеми с бюджета, никой няма да забележи продажбата?

По правило земите от държавния поземлен фонд следва да се използва:

– за обезщетяване на собствениците, чиито имоти не могат да бъдат възстановени, поради проведени мероприятия, както и за обезщетяване български граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.);

– за дългосрочно отдаване под наем и аренда.


image0 (9K)