„ПРИВЪРЖЕНИК СЪМ НА РЕАЛНИТЕ ФОРМУЛИРОВКИ…“

ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД
в-к „Стара Загора” брой 82, 1991 г.
„ПРИВЪРЖЕНИК СЪМ НА РЕАЛНИТЕ ФОРМУЛИРОВКИ…“
Години наред наричахме фирмата „Дискови запаметяващи устройства“ „флагман на родната електроника“. През последно време името й се чува по всякакви поводи. Някои я сочат едва ли не като една от причините за националната катастрофа. Други я възхваляват до небесата. Във фирмата работят хиляди старозагорски специалисти, което означава, че нормалното й съществуване значи и нормално съществуване на хиляди семейства. Състоянието на „ДЗУ“ – това бе поводът представител на редакцията да се срещне и разговаря с генералния директор инж. Рафаел Саркисян.

-Господин Саркисян, в контекста на сегашната икономическа обстановка в страната, какво е състоянието на фирма „ДЗУ“?
-Аз съм привърженик на точните и реални формулировки, независимо дали са приятни или не. В момента фирмата е в изпитание, тъй като все още не може да си осигури онова пазарно присъствие, което имаше. И ако трябва да бъда още по-точен, то проблемът не е толкова финансов, а е свързан с качеството на продуктите, които да бъдат предложени на пазара и да ги направят конкурентоспособни. Имаме мощности, които останаха свободни и които вече трябва да заработят на „друга вълна“. Тази пазарна ориентация още в края на миналата година предизвика един процес на децентрализация, която ние започнахме да провеждаме сами, при това доста успешно. Искам да бъда правилно разбран. В никакъв случай не става въпрос за разбиване на фирмата, а за създаване на възможност на сравнителна самостоятелност, поемане на отговорност, масово атакуване на пазара с всички вътрешни мотивации, за по-добра работа при сегашните условия. Съжалявам, че различни причини ни попречиха да завършим до края този процес.
-Защо?
-В края на март тази година с решение на Министерството на индустрията, търговията и услугите започна курс на децентрализация, който завърши за нас преди петнадесет дни с оформянето ни като акционерно дружество, което в този си вид напомня много на една комбинатска структура. След неуспешния ни опит за създаване на акционерно дружество от холдингов тип, преоценихме ситуацията и сега може би имаме по-добри пролуки за осъществяване на политиката, провеждана от нас сега. Това означава, че в настоящата структура ще трябва да се заложат онези основни елементи, които са движещата сила в тези условия. Напълно естествено тук става въпрос и за ръководните кадри.
-Нека преминем на твърдата почва на конкретното производство. В кои направления на дисковата област виждате перспективите?
-В дискостроенето нещата се промениха. Пазарът на страните от Източна Европа и Съветския съюз се „отвори“. Това означава, че конкуренцията е пълна и че налагането ни на световния пазар ще е в тясна зависимост от качеството на нашите изделия. Това е една изключително трудна задача, което трябва да се разбере от всички във фирмата. Тук не става въпрос само за готовите крайни продукти, а за цялата изградена инфраструктура в ДЗУ, която сега трябва да бъде натоварена стопроцентово и реално да заеме твърди позиции на световния пазар като производител на подпродукти. Това е един добър бизнес. Основен въпрос е как тези мощности да се развиват в бъдеще – самостоятелно, или заедно с партньор. С две думи – имаме големи възможности да се насочим и в други области, като се реализират различни по мащабите си проекти. Многократно сме обвинявани, че не реализираме някои от тях, но това не е въпрос само на желание. В момента не мога да кажа нещо по-конкретно, но се „целим“ в нещо много сериозно, което ще доведе и до заангажиране на повече хора.
-Какво е финансовото състояние на фирмата?
-Изключително важно е още в самото начало да възстановим стабилното финансово начало на новото акционерно дружество. Имаме реални възможности, благодарение дейността на фирмата през минали години, което за съжаление, бе обект на нападки от кого ли не и особено от някои наши „приятели“. Изтърпяхме и продължаваме да търпим редица неиздържани атаки, което ме кара да мисля, че обществеността още не може да оцени какво притежава всъщност и че това нещо трябва да се пази. Що се отнася до личности, които реализират лични амбиции и правят кариера за чужда сметка, непристойно е това да става за сметка на „ДЗУ“.
-Години наред производството на вашата фирма бе тясно свързано със съветския пазар, който не бе от най-взискателните. Според мен това е една от причините да вървим по-бавно към висшите технологии, които сега биха ни осигурили по-добър имидж на международния пазар. каква е конкурентноспособността на изделията ви?
-Аз вече споменах, че присъствието ни на международния пазар ще изисква много усилия и мотивация, за да имаме успехи. Необходимо е организационно преструктуриране така, че базата за тази промяна да съществува. Задължението към пазара трябва да бъде ангажимент на всички, а не само на ръководители. Вече имаме някои поръчки, чието изпълнение недвусмислено показва на какво държат нашите контрагенти. Мисля, че в някои направления постигнахме и определени успехи. На съветския пазар, чиито мащаби светът сега открива, ние имаме и позиции, но имаме и проблеми. Специално позициите трябва да запазим. Но това ще изисква усилия, както и навлизането на който и да е пазар. Мисля, че съм повече от ясен.
-Какво ще правите с толкова много недостроени сгради?
-Те са едно богатство. Те наистина трябва да се завършат, а защо не и с чужда помощ. След това те биха могли да се използват в най-различни на направления. Това вече е въпрос на фирмени интереси.
Интервюто взе Сава САВОВ

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!