Проверовъчен изпит за седмокласници в Стара Загора – преди националното външно оценяване

От февруари 2021 г. до май 2021 г. училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) – Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организираха безплатна дистанционна подготовка по математика за ученици от 7 клас за предстоящотно националното външно оценяване.

Предвидени и реализирани бяха 10 кръга на обучение. Във всеки от кръговете участниците получаваха по електронна поща:

  • задачи, които вече са били част от проведените досега национални външни оценявания по математика.
  • Решения и коментар към задачите;
  • Задачи за самостоятелна работа.

Като финална част от подготовката на седмокласниците от Стара Загора за националното външно оценяване е безплатен

ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ

Участниците в дистанционната подготовка ще получат на 26 май 2021 г. на посочения от тях електронен адрес тест с 26 задачи и време за работа 150 минути. (родителите или самите ученици следят продължителността на работата си).

Ако участниците желаят да получат рецензия, заедно с решения на задачите от теста, следва да представят писмената си работа в канцеларията на ПГКНМА, ул. Ген Гурко 102, трети етаж (телефон +359885456553) на 27 или на 28 май 2021 г. от 9:00 до 15:00 ч.

На посочения електронен адрес всеки представил писмена работа ще получи оценка (в точки) и насоки за работа до провеждането на националното външно оценяване.

За проверовъчния изпит могат да се запишат, не по-късно от 25 май, и ученици от Стара Загора и областта.

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)