Промяна в Програмата за капиталови разходи прие на първата си редовна сесия Общински съвет Павел баня

Първото редовно заседание на ОбС Павел баня в новия мандат

Днес Общинският съвет на община Павел баня проведе първото си редовно заседание, след тържественото встъпване в длъжност на кмета и съветниците, което се състоя на 7-и ноември. Кметът Иса Бесоолу поздрави съветниците и кметовете на населените места, като всички си пожелаха ползотворна работа в следващите четири години.

В дневния ред на днешното заседание бяха гласувани точки, свързани с промяна в Програмата за капиталови разходи относно излишъка в края на годината от капиталовата субсидия на Общината. Затова и кметът Бесоолу инициира изготвянето на проекти за основни ремонти на уличната мрежа на територията на община Павел баня във връзка със заложените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства в размер на 5 млн. лева за основен ремонт на уличната мрежа в Павел баня.

До края на тази година кметът ще внесе за разглеждане в Общинския съвет още предложения, свързани с бюджета на Общината.

(СН)

Публикувано с изричното съгласие на https://starozagorskinovini.com/ .


image0 (9K)