Работа за един социален работник от Областен екип по приемна грижа

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/ за:

  1. Работно място: Казанлък:

  • обхват: общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня;

  • Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден).

Обявление за подбор и образци на документи –

image0 (9K)

starazagora.bg

.

(Visited 21 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!