Иван Атанасов

От Иван Атанасов юни 27, 2022 07:25

Рехабилитират водопроводна мрежа на с. Сусам с близо 4 млн.

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 24 – 30 юни 2022 г., брой 24/1002, година XIX
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Свързани публикации

Рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сусам предвиждат в община Минерални бани. За това е обявена обществена поръчка на стойност 3 888 410,40 лева без ДДС.
С реализирането ѝ се цели подпомагане и осигуряване устойчивото и дългосрочно разрешаване на проблемите в сферата на водоснабдяването в община Минерални бани.
Те се дължат на амортизирана водопроводна мрежа, която е изградена от азбесто-циментови (етернитови), отпаднали от употреба, поради несъответствие със съвременните изисквания за осигуряване безопасност на строежите. Последното е причина за чести аварии и прекъсвания на водоподаването, както и за ниската експлоатационна ефективност на водоснабдителната система и лошото качество на предоставяните услуги.
Водоснабдителната система е изграждана през 60-те и 70-те години на миналия век, а и съоръженията са надминали експлоатационните си години и вследствие на това са силно амортизирани. В допълнение са изпълнени от материали, несъответстващи на съвременните изисквания за осигуряване безопасността на строежите.
Крайният срок за подаване на документи е 13 юли 2022 г.

Иван Атанасов

От Иван Атанасов юни 27, 2022 07:25