Р

Личностите на Стара Загора в „Кой кой е“ са подредени по азбучен ред, а не по време или значимост. Целта е създаването на местна „Уйкипедия“, която всички заедно да попълваме, запазвайки старозагорци завинаги живи.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Радка Димитрова ДОБРЕВА-СТОЯНОВА; 09.09.1956 г., гр. Симеоновград, обл. Хасковска; машинен инженер, бизнесконсултант, преподавател по компютри, мениджмънт и маркетинг; висше техническо образование, следдипломна квалификация по метрология, Германия, следдипломна квалификация по мениджмънт Австрия; постижения: инициатор и учредител на Асоциацията за частна инициатива и предприемачество – Стара Загора – 1994 г., учредител на регионалния информационен център за европейска интеграция – Стара Загора 1997 г.

Хоби: пее и свири на китара, тенис на маса, чете литература – екзотерична и литература за самоусъвършенстване

Девиз: Да се научим да се радваме на успехите на другите така, както се радваме на своите.


radka dineva_resizedРадка Димитрова Воденичарова-Динева

Родена на 3 декември 1957 г. в Сви­ленград, в се­мейството на Димитър и Анастасия Воденичарови. Има сестри – Гергана и Лиляна. Завършва ос­новно образование в града и ТВМ „Ив.П.Павлов” в Стара Загора. Работи като вете­ринарен тех­ник и оператор машини в града и в село Пъстрен, Старозагорско. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1972 – 1976). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруг Теньо, дъщеря Силвия и син Митко.

*Радка е солистка в танца „Кукли”.


 

Радка Иванова РАДАНОВА; 24.10.1973 Г.; юрист; висше образование

Хоби: туризъм

Девиз: Съдбата винаги помага на смелите.


radka stoianovaРадка Красимирова Киркова-Стоянова

Родена на 20 април 1968 г. в Стара Загора, в се­мейството на Красимир Стоянов Карабаджаков и Иванка Стефанова Чавдарова. Завършва НУ „Ки­рил Христов”, СОУ „В.Левски” и Строителен тех­никум, специалност строителство и архитектура, в Стара Загора. Завършва АМТИ, специалност хо­реография, в Пловдив. Работи като артист-бале­тист в ДА „Загоре” в Стара Загора и е включена в турнета до Гърция и Германия. Хореограф е в АНПТ „Зорница” и участва с ансамбъла в концерти и турнета в града, региона и страната. Има съпруг Васил и синове – Красимир и Адриан.

*Баща ѝ Красимир е читалищен деятел и машинен инженер, а майка ѝ Иванка – финансист.

Радка е хореограф на фолклорен танцов състав „Нашенче” и на танцова формация „Dancing Stars”. Собственичка е на извест­ната сладкарница „Адонай” в Стара Загора

Радка печели второ място в Международен конкурс по сладкар­ство в Македония, организиран от германска фирма. Съпругът ѝ Васил е артист-балетист в ДФА „Загоре” в Стара Загора и по­мощник в художествената му дейност.

Синовете им – Красимир и Адриан са очарователни танцьори-солисти в АНПТ „Зорница” в града

Семейството живее и работи в Испания.


 

Радка Чанева ТОДОРОВА; 20.09.1952 г., с. Подлез, Бургаско; инженер-химик; висше образование


Радомир Иванов ГЬОКОВ; 03.08.1965 г, Казанлък; инженер; висше образование.

Девиз: Когато работим – работим, когато почиваме – почиваме.


radoslav balabanov_resizedРадослав Иванов Балабанов

Роден на 26 август 1927 г. в Стара Загора, в семейството на Иван и Тяна Балабанови. Има брат Добри. Завършва основно образование и гимназия „Иван Вазов” в града и Музикална академия в София. Военната си служба отбива в Трудови войски. След това 49 години е солист, артист, оркестрант-виола и водач на група 30 години в Старозагорската опера. С колектива на Операта е участвал в турнета до Полша, Румъния, Унгария и Гърция, а с ансамбъла на ОНС – Стара Загора – до СССР. Участва и в записи на народни певици и певци в Радио Стара Загора. Акомпанятор-цигулка е в оркестър „Зор­ница” и участва с ансамбъла в концерти и турнета в страната и чуж­бина. Има съпруга Лиляна и дъщери – Татяна и Светлана.

*Брат му Добри и дъщеря им Татяна са хористи в Старозагорската опера.

Съпругата му Лиляна е хористка, а дъщеря им Светлана пее и свири на цигулка.


 

Радослав Иванов СЛАВОВ д-р; 04.10.1955 г., Ямбол; зооинженер; висше образование ВИЗВМ Стара Загора; научна област: селекция в овцевъдството; Има издадени авторски и в съавторство учебници по овцевъдство, книги, ръководства, както и множество научни публикации у нас и в чужбина

Девиз: Прави каквото трябва и каквото можеш, а дано да е за хубаво.


Радослав Петков СЛАВЧЕВ; 14.11.1962 г., Стара Загора; лицево-челюстен хирург; висше медицинско образование; постижения: специализирал в Париж /франция/, Инсбург /Австрия/, Ница /Франция/ и др.


 

Райнер Йозеф РЕМПФЕР; 30.05.1941 г.; инженер педагог; висше образование; научна област: педагогика и селскостопанска техника; член е на Съюза на германските инженери, автор на учебник по селскостопанска техника

Хоби: музика, свири на тромпет; автомобили

Девиз: Международно сътрудничество.


 

Райчо Вълков РАЙЧЕВ; 23.10.1955 г.; полувисше образование; управител на Фирма „Глобус“, занимаваща се с канцеларски материали

Девиз: Ако сте доволен от нас, кажете го и на другите. Ако имате забележки, кажете ги на нас.


 

Райчо Михов ЖЕЛЯЗКОВ; 24.06.165 г., Стара Загора; дизайнер; висше образование

Хоби: риболов


raicho cholakovРайчо Николов Чолаков

Роден на 4 януари 1966 г. в с. Змейца, Смолянско, в семейството на Ни­кола Райчев Чолаков и Мария Геор­гиева Урилова. Има сестра Лидия. Завършва основно образование в село Исперихово, Пазарджишко, ТВМ „Ив.П. Павлов” и ВИЗВМ в Стара Загора. Работи по професията си на частна практика в района на Пе­щера. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 1981). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турнета до Естония и Сърбия.


raicho totev_resizedРайчо Тотев Тотев

Роден на 20 април 1980 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Тотьо и Стоянка Тотеви. Завършва ОУ „Са­мара” и СПТУ „Берое”, специалност ОММ, в града и учи в Свободния университет в Бургас. Работи по професията си в различни фирми. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 1992). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната и в турнета до Чехословакия, Холандия, Сърбия и др. Има съпруга Снежана и синове – Теодор и Кристиян.

*Райчо играе народни танци от дете в ДФА „Загорче”, а след това – в ансамбъл „Зорница”. Артист-балетист е в ДФА „Загоре” и танцьор в ансамбъл „Нашенци” към Студентския дом в Стара Загора. Създател е и ръководител на самодеен състав в Австрия.


rangel spasovРангел Емилов Спасов

Роден на 8 август 1964 г. в с. Старосел, Пловдивско, в семейството на Емил и Яна Борисови. Има сестра Генка. Завършва основно образование в село Пани­чери, Пловдивско, ТВМ „Ив.П.Павлов” и ВИЗВМ, специалност зооинженерство, в Стара Загора. Работи в Държавен фонд „Земеделие” и в Регионална разп­лащателна агенция в Пловдив. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (1980 – 1990). Участва с ансамбъла в кон­церти в града и страната и в турнета до СССР и Чехословакия. Има съпруга Дияна и син Емил.

*Съпругата му Дияна е танцьорка в ансамбъл „Зорница”.


Рашко Иванов ГЕОРГИЕВ, 30.09.1953 г., с. Юлиево, Старозагорско; инженер по отоплителна, климатична и хладилна техника; висше техническо образование, постижения: изобретение и рационализации в областта отопление, вентилация, климат

Хоби: туризъм, риболов.

Девиз: Кой, ако не ние; кога, ако не днес.


 

Рая Георгиева СТАМАТОВА; 04.02.1974 г., Стара Загора; учител; висше образование

Хоби: да решава кръстословици

Девиз: Никога пред никого на колене.


Ренета Борисова ДИМИТРОВА; 05.03.1954 г., гр. Монтана; учител по български език и литература; висше образование

Девиз: Прави каквото трябва, пък да става каквото ще.


robertino petrov_resizedРобертино Мариянов Петров

Роден на 4 декември 1990 г. във Видин, в се­мейството на Мариян и Даниела Маринови. Има сестра Паола. Завършва СОУ „Св. св. Кирил и Ме­тодий”, специалност хореография, в града. Худо­жествен ръководител е на танцовия състав на АНПТ „Зорница” в Стара Загора (от 2010). Участва с ансамбъла в концерти в града, региона, страната и чужбина.


Роман Димитров Илиев

Роден на 1 февруари 1966 г. в град Мост, Чехословакия. Завършва ос­новно и средно образование в Русе и ВИЗВМ в Стара Загора. Работи по професията си. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (1987). Участва с ан­самбъла в концерти в града и страната.


rosen georgiev_resizedРосен Генов Георгиев

Роден на 13 юли 1978 г. в Стара Загора, в семейството на Гено и Гергана Георгиеви. Има брат Динко. За­вършва I-во ОУ „Г.Бакалов” и СПТУ по машиностро­ене „Берое”, специалност ОММ – ЦПУ в града. Тан­цьор е в АНПТ „Зорница” (от 1994). Участва с ансам­бъла в концерти в града и страната и в турнета до Чехословакия, Гърция и Сърбия. Артист-балетист е в ФА „Загоре”. Награден е със златен диплом за ви­соко- художествено танцово творчество. Има съпруга Полина и дъ­щеря Габриела.


Росен Митков ГОГОШЕВ; 03. 11. 1966 г., Стара Загора; строителен техник; средно – специално образование;

Хоби: воден туризъм.


 

Росен Тенчев ЧИЛИКОВ; 09.12.1970 г., юрист; висше образование

Хоби: спорт – футбол, плуване, щанги

Девиз: Вярвай и ще успееш.


 

Росица Александрова РАНЧЕВА; 18.09.1941 г., Стара Загора; филолог; висше образование. Основателка и първа директорка на Дома на културата на строителите. Директорка на Синдикалния дом, секретар на клуба на дейците на културата в Стара Загора. От 1982-92 г. е директор на Центъра за художествено творчество. Една от инициаторките и организаторките на национален конкурс „В. Ханчев“, международния детски фолклорен празник „Загорче“, националните събори на коледарите, на гъдуларите и на лазарките; на националния конкурс за естрадни песни „Тракийска лира“. Авторка е на книгите: „честита Коледа“, „Завръщане от Бъдещето“, „моите интервюта“ и др.


rosica georgieva_resizedРосица Динева Георгиева

Родена на 23 януари 1972 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Диньо Георгиев Динев и Живка Недялкова Ди­нева. Има брат Недялко. Завършва V-то ОУ „М.Станев” и Електротехникум „Г.С.Раковски”, специалност авто­матизация на производството, в Стара Загора, и АМТИ, специалност хореография и режисура, на български танцов фолклор, в Пловдив. От 1995 година работи като учител-хореограф в СОУ „Железник” в Стара За­гора. Ръководител е на танцов състав „Гайтани”, с участието на уче­ници и ученички от танцови паралелки в училището. Съставът е удос­тоен с много награди на конкурси в страната. Танцьорка и репетитор е в АНПТ „Зорница” (1985 – 1986) и участва в турнета до – Естония, Чехословакия, Холандия, Сърбия, Гърция, Турция и Австрия. Награ­дена е със специална награда на Съюза на музикалните и танцови дейци, за авторство на танц „Пеперуда” (1999) и с грамоти от читали­щето – АНПТ „Зорница”.

*Баща ѝ Диньо е ел.проектант.

Майка ѝ Живка е икономист-счетоводител и самодейка-танцьорка.

Брат ѝ Недялко е ел.техник, с полувисше образование.


 

Росица Изидорова СТЕФАНОВА; 25.04.1949 г.; учител по физкултура; висше образование – ВИФ


 

Росица Манолова СТОЯНОВА; 10.02.1950 г., Стара Загора

Хоби: да работи


Росица Неделчева ДЖИНОВСКА; 28. 08. 1959 г, Стара Загора; филолог; висше образование българска филология; учител в X ОУ „В. Ханчев“


Росица Радева ВАСИЛЕВА; 12. 04. 1959 г., Димитровград; преводач; висше образование, френска филология; номинация за дебют на СПБ за превода на „Цитадела“ от Антоан дьо Сент Екзюпери, изд. „Хр. Ботев“ 1995 г.;

Хоби: високопланински туризъм, езда, езотерика.

Девиз: Не пречи на нещата да се случват.


rosica bolgureva_resizedРосица Тонева Болгурева

Родена на 27 юни 1960 г. в Нова Загора, в семейст­вото на Тоньо Господинов Стойнов и Жела Славова Милкова. Има брат Господин. Завършва основно образование в града, ТЕТ „Г.С.Раковски”, специал­ност електромонтьор, в Стара Загора. Работи като търговски работник. Танцьорка е в АНПТ „Зор­ница” (1975 – 1980). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруг Таньо, дъщеря Таня и син Бойо.


rosica chakalova_resizedРосица Христова Събчева – Чакалова

Родена на 5 авг. 1961 г. в Габрово. Завършва средно хореографско училище . Работила е в ДФА „Загоре“, като артист-балетист“, в Стара Загора. В продължение на година и половина пребивава в читалището и се занимава с танцовия състав на ансамбъла и с частна детска школа. Семейна.

*** Като артист-балетист в ДФА „Загора“-Стара Загора е имала солови изпълнения в много танцови постановки и е носителка на Голямата престижна награда на ансамбъл „Загоре” .Била е на тур­нета в много страни на Европа.

Росица работи, като изтъкнат хореограф, в много детски градини и в НЧ „Г.Бакалов”, а в последно време и в Центъра за работа с деца, Стара Загора, МОЛ „Галерия“.


Росица Цветанова ВЪЛЬОВСКА; 19.11.1958 г., гр. Враца; журналист; висше образование


 

Росица Янкова СИДЕРОВА; 29.12., Стара Загора; учител по биология и химия; висше образование; има публикации в научно-методически списания и участие ва научни конференции

Хоби: четене

Девиз: Професионализъм, хубаво или нищо.


Румен Генчев ТЕНЕВ; 17.06.1964 г., с. Михайлово; треньор и учител; висше образо­вание; постижения: Световен шампион за младежи борба класически стил  в Колорадо Спрингс, САЩ, Европейско първенство за младежи в Атина – сребърен медал.

Хоби: риболов
Девиз: По-малко говори, повече работи.


rumen dimitrov_resizedРумен Димитров Димитров

Роден на 4 юни 1978 г. в Стара Загора, в семейството на Димитър и Кръстана Димитрови. Има сестра Валя. Завършва XIII-то ОУ „Тина Киркова”, ТВМ „Ив.П.Павлов” и Тракийски университет, специал­ност ветеринарна медицина, в града. Работи като частно практикуващ ветеринарен лекар. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 1992). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Награден е с грамота от читалището.


Румен Драганов ДРАГАНОВ; 11.08.1952 г., Стара Загора; проектант; строителен инженер


 

Румен Желев МАНЧЕВ; 28.12.1967 г., Тополовград; адвокат; висше образование

Хоби: спорт /футбол/, политика

Девиз: Бъди последователен в действията си.


Румен Иванов БРЪНЕКОВ; 27. 10.1938 г., Стара Загора; треньор по футбол; висше образование; постижения: три пъти Републикански шампион, Републикански шампион по футбол за деца 1986 г., юноши младша възраст 1979 г., Балкански шампион мъже 1982 г., Носител на Купата юноши старша възраст 2000 г.

Девиз: Труд и постоянство.


 

Румен Йовчев МАЛЧЕВ; 15.10.1968 г., Стара Загора; полувисше образование

Хоби: спорт.

 


rumen cankov_resizedРумен Милков Виденов

Роден на 14 ноември 1962 г. в Гълъбово, в семейството на Милко Ран­гелов Виденов и Величка Динева Калъчева. Завършва основно образо­вание в града и ТЕТ „Г.С.Раковски”, специалност ел.обзавеждане на промишлени предприятия, в Стара Загора. Работи в Рудник „Троя­ново-3” към комплекс „Марица-Изток”. Помощник-хореограф е и танцьор в АНПТ „Зорница” (от 1976). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турне до Чехословакия. Има съпруга Росица, дъщери – Вития, Йоанна, Мария и Елиза и син Михаил.

*Дядо му Желязко Калъчев е прочут хоротропец и се надигравал с момци и моми по сватби, събори и народни веселия. Вуйчо му Же­лязко Карагьозов е диригент на различни хорове.

Румен е бил артист-балетист в ансамбъл „Загоре”. Свири на китара. Ръководител е на танцови състави – към Детската градина в село Зме­йово, Старозагорско и към читалището в село Ягода, Старозагорско. Работил е съвместно с видни хореографи, като Георги Абрашев, Тончо Тончев, Атанас Атанасов, Васил Герлинов, Красимира Енева, Михаил Ангелов и др.

Румен е солист в танците – „Зевзеци”, „Мераклии”, „Радост-младост” и др.


rumen simeonov_resizedРумен Руменов Симеонов

Роден на 13 януари 1989 г. в София. Завършва основно и средно обра­зование в столицата. Учи в Тракийския университет в Стара Загора. Танцьор е в АНПТ „Зор­ница” (от 2013). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната.

*Румен е солист в спектаклите – „Трифон Зарезан” и „Гергьовден”.


 

Румен Славов ХАЙГЪРОВ; 10. 03. 1948 г., Стара Загора; скулптор; висше образование; инициатор за провеждане на първия младежки пленер на рисунката в Гълъбово. Твори в областта на монументалното изкуство. Учител. Създател на профилирани паралелки в гимназия „Хр. Ботев“; неговият клас е отличен с наградата „Сорос“за 1996г.


rumiana kacarska_resizedРумяна Величкова Кацарска

Родена на 2 март 1958 г. в с. Ботево, Ямболско, в семейс­твото на Величко и Върбина Иванови. Има сестра Ма­рия. Завършва основно образование в селото и ТВМ „Ив.П.Павлов” в Стара Загора. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (1973 – 1977). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруг Митко и синове – Вла­димир и Цветан.


Румяна Георгиева ЛЕЧЕВА; 07.12.1958 г., Стара Загора; журналист; висше образование- Геологогеографски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност икономическа география и екология. Член на Съюза на българските журналисти. Работила е като журналист във вестник “Демокрация”, БНТ и БТА. Автор е на сценарии за документални филми. Носител е наградата на фондация “Митрополит Методий Кусев”, Лондон по повод конкурса “100 години парк Аязмо”


 

Румяна Георгиева МУТАФЧИЕВА, д-р; 13.02.1957г.; ветеринарен лекар фармаколог; висше образование; научно направление: фармакокинетика на химотерапевтици и други лекарствени средства, включително и техните метаболити (антибиотици, сулфаниламиди, сулфаниламидни комбинации, хинолони, салацилати и др., лекарствени взаимодействия на химотерапевтици с други вещетва. Има десетки научни публикации и участия с доклади в научни конгреси, конференции и симпозиуми (включително и в Белгия, Унгария, Франция Дания, Англия, Япония, Испания, Израел, Турция и др. ) Участвала е в разработката на множество препарати, които са разрешени и внедрени за употреба. Специализирала е в Холандия (Утрехски университет) по проблемите на лекарствените взаимодействия, фармакокинетиката и остатъчните вещества. Била е на краткосрочни, специализации в страната (БАН, НИХФИ, ИКВП и др. ) Член е на Съюза на учените в България, клон Стара Загора; Републиканското дружество по фармакология; Европейската асоциация по Ветеринарна фармакология и токсикология; поканена е за член на Нюйоркската академия на науките и др. Владее много добре английски, немски, руски и латински език. Като признание

за постиженията й в научноизследователската работа е награждавана многократно: първи награди от Младежки конференции и симпозиуми, първи награди от СУБ, клон Стара Загора за най-добра и най-значима разработка и призът „Старозагорска сова“- награда от МОНТ, национален фонд „Научни изследвания“и др.

Девиз: Труд и постоянство за постигане целите в живота.


rumiana kacarska_resizedРумяна Иванова Йорданова

Родена на 22 декември 1969 г. в Стара Загора, в се­мейството на Иван и Мария Иванови. Има брат То­дор. Завършва СОУ „Ив. Вазов” и ТОХ „Мара Ста­нева”, специалност оператор на плетачни машини, в града. Работи по професията си в Германия. Тан­цьорка-солистка е в АНПТ „Зорница” (от 1988). Учас­тва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турнета до СССР и др.

*Брат ѝ Тодор е танцьор в анса

мбъл „Зорница”.


Румяна Миткова ДИМЧЕВА; 15.03.1973 г., Стара Загора; филолог; висше образование


Румяна P. КАЗАНДЖИЕВА-ХРИСТОВА; 30. 04. 1955 г., Стара Загора; математик; висше образование; кандидат на техническите науки SYANA програмна система за аналитично моделиране на кинематиката и динамиката на пром. роботи

Хоби: да танцува и бяга на дълги разстояния


Румяна Стефанова ГОРАНОВА; 09.09.1946 г., учител; висше образование, българска филология


 

Руси Жеков ОГНЯНОВ; 10.11.1952 г.; средно образование


Руска Кръстева МИХОВА; 01.10.1953 г., Стара Загора; учител; висше образование

Девиз: Прави каквото трябва, да става каквото ще.