Свободни работни места в „Бюро по труда-Стара Загора“ на 5 юли

работни места

За свободни работни места в „Бюро по труда-Стара Загора“ на 5 юли, 2022 година, съобщиха на ЗАРАТА

1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 1 технолог
 1 младши експерт
 1 техник – технолог
 2 инженер, електромеханично оборудване
 1 главен инженер

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1 контрольор, качество
 1 дърводелец, мебелист
 1 дърводелец, дървени конструкции
 4 охранители
 3 касиер
 1 старши специалист
 2 куриери

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

 20 социални асистенти
 2 метачи
 4 машинни оператор
 1 оператор, подготвител на смеси
 3 общ работник
 4 шивачи
 2 товарачи
 1 работник, вулканизатор
 1 сервитьор
 1 мияч на превозни средства


image0 (9K)