Свободни работни места в Стара Загора към 14 март

Агенция по заетостта дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора, обявява следните свободни работни места актуални към 14 март:

1. Работни места за специалисти с висше образование:

 • 1 строителен инженер
 • 1 инженер, химик
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 машинен инженер
 • 2 фелдшер
 • 3 медицински сестри
 • 1 ръководител, автосервиз

2. Работни места за специалисти със средно образование:

 • 1 счетоводител, оперативен
 • 1 снабдител, доставчик
 • 4 монтажник
 • 2 общ работник
 • 2 обслужващ бензиностанция / газстанция
 • 6 готвач
 • 6 машинен оператор, плетене

3. Работни места за специалисти с работнически професии:

 • 1 работник, поддръжка
 • 1 работник, сладкар
 • 2 шофьор, такси
 • 1 бояджия, стоманени конструкции
 • 2 животновъди
 • 1 работник, кухня
 • 1 градинар
 • 1 кранист

Подробна информация за работните места може да получите в Дирекция „Бюро по труда”- Стара Загора при трудовия си посредник – етаж 1, „лице в лице” или етаж 2 стаи 101, 102 и 103.


image0 (9K)