Сдружение „Самаряни“ стартира информационна кампания „16 дни на активизъм срещу домашното насилие – „Бъди глас, не ехо!“

Сдружение „Самаряни“ в Област Стара Загора стартира информационна кампания „16 дни на активизъм срещу домашното насилие – “Бъди глас, не ехо!““ .

Вече почти 13 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От 2004 до края на 2015 година 543 жени и деца са преминали през Кризисния център, а от началото на 2016 г. до момента подкрепа и услуги получават 9 жени и 9 деца.

Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.

В рамките на тази кампания, Сдружение “Самаряни” стартира нова дарителска инициатива – Дари за “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”! (www.samaritans.bg/dari). Тя апелира за набиране на средства за оказване на юридическа подкрепа на онези, които няма към кого да се обърнат, след като са срещнали насилието по пътя на живота си и са го търпели дълги години от безсилие и усещане за безпомощност.

Даренията се набират по дарителската сметка на Сдружение “Самаряни” в УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора, IBAN: BG83UNCR70001520533134, BIC: UNCRBGSF, с основание: ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие.

През настоящата година, в рамките на кампанията, ще бъдат проведени и професионални срещи-дискусии „В подкрепа на хора, пострадали от насилие или трафик“ в градовете Чирпан, Казанлък и Стара Загора, които ще обединят усилията на различни специалисти, работещи в институциите, имащи отношение по темата, за подобряване на механизмите на взаимодействие в процеса на оказване на подкрепа на пострадалите от насилие. Участие ще вземат представители от Районно управление на Полицията, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел “Закрила на детето”, социални работници и психолози от Центровете за обществена подкрепа, социални работници и психолози от Кризисния център към Сдружение „Самаряни“, както и други заинтересовани страни.

Информационната кампания ще популяризира активно и горещата телефонна линия в помощ на пострадалите от насилие – 042 64 11 11, на която от началото на годината са консултирани 108 души, както и услугите в региона, които се предлагат на пострадалите от насилие – основно Кризисен център „Самарянска къща” и действащата към него „Приемната за подкрепа”.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)