СДС СЕ СТРЕМИ КЪМ РАЗУМ, РЕД И ЗАКОННОСТ Иван Иванов, председател на КС на СДС

ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД
в-к „Стара Загора” брой 86, 1991 г.
СДС СЕ СТРЕМИ КЪМ РАЗУМ, РЕД И ЗАКОННОСТ
Иван Иванов, председател на КС на СДС
Иван Иванов е роден през 1959 година в Казанлък. Учил е философия в СУ „Св.Климент Охридски“, а през 1986 г. се дипломира в Московския университет „Ломоносов“ по същата специалност. Работил е като социолог и преподавател в ИПКУ „Анастасия Тошева“. Семеен, с две деца. Безпартиен, учредител, а по-късно председател на НС „Екогласност“.
-Г-н Иванов, как се чувства СДС в новата си роля на управляваща политическа сила?
-Факт е, че ролите са разменени. Ако нашата основна задача преди изборите беше да ги спечелим и да поемем управлението, то сега тя е да не излъжем очакванията на нашия електорат и на цялата общественост. Ние имаме приета програма, която трябва да осъществим и имаме готовност за това. Както е известно ОбС е доминиран от представители на СДС, цялата изпълнителна власт образно казано произтича от СДС и затова ние поемаме отговорността за бъдещото развитие на общината. Без да се лишаваме от сътрудничеството на останалите съветници и на другите политически сили ние сме длъжни да поемем отговорността и да вземаме самостоятелни решения, да осъществяваме последователно нашата програма и предизборни обещания. И не на последно място като политическа сила сме гарантът, че тези промени, които обещахме, действително ще настъпят.
-Чувствате ли вече по-голямата отговорност, която пада на плещите Ви?
-Да. Но аз искам да подчертая че ние ще запазим критичното си отношение към изпълнителната власт, ще бъдем критични към самите себе си. Ние не мислим да отстъпваме от нашите позиции и едновременно ще помагаме и ще притискаме изпълнителната власт да реализира тези принципни положения, които са залегнали в нашата програма.
-Считате ли, че екипът, който сега ръководи ОбС е в състояние да осъществи предизборната програма на СДС, която вече стана мандатна? Как политическата коалиция на СДС ще помага на този екип?
-Вярвам, че новото ръководство на общината е в състояние да реши проблемите, въпреки тежкото наследство и сложната политическа обстановка. Но искам да подчертая нещо, което считам за важно. Обикновено хората си представят изпълнителната власт като дългата ръка на общински или окръжен комитет на партията. Ние не изграждаме такива връзки. Абсурдно е да съществуват дублиращи структури и политическите сили да се занимават с въпроси, които са от компетенцията на изпълнителната власт. В този смисъл механизмите, които ние използваме се отнасят до смяната на политическата система и следва да бъдат осъществявани изцяло с политически средства.
-Какво е отношението Ви към вашите политически опоненти в лицето на БСП?
-Ние приемаме политическата реалност такава каквато е – БСП е вече в опозиция, но тя участва в парламента, има представители в общинските съвети и кметствата. Ние бихме желали тя да се превърне в нормална партия. Затова един от първите въпроси, който трябва да разгледа общинският съвет е този за общинската собственост. Предстои нейното уточняване и изясняване. Но искам да отбележа, че някои неправомерни размени, които бяха направени по времето на в.и.д. председател на ОбНС Пейчо Денев трябва да бъдат признати за нищожни. Доколкото имам информация по този въпрос се работи и предстои в близко време да бъде решен законосъобразно.
-А сега образно казано накъде ще върви СДС? Има ли трусове, които ще доведат до отделяне на някои партии извън неговите структури?
-Моментът е такъв, че във всички партии, членуващи в СДС, има процес на консолидация от една страна, а от друга страна ние водим преговори, в процес сме на подготовка на споразумение с БЗНС-Н.Петков и БСДП. Считаме за нормално всички партии и организации, които започнахме първоначално една съвместна работа сега да продължим и поемем заедно отговорността за управлението на общината. Създаването на предизборна коалиция с тези две партии беше една от гаранциите за нашия изборен успех. Необходими са такива гаранции и за бъдещата ни дейност. Ние сме длъжни да намерим подходящи формули за обединяване на усилията. Проблемите са сложни. В един толкова труден и за страната, и за общината момент ние сме длъжни да изразим общия, а не частния интерес. Трябва да се търси това, което ни сплотява, а не това което ни разделя.
-Това ли е Вашата позиция като председател на КС на СДС?
-Да, абсолютно. В това аз виждам една от основните си задачи.
-Неотдавна ВПС излезе с декларация, която изразява опасения от политически депресии и събуди много духовете. Вашето мнение по този въпрос?
-Категорично смятам, че историята не бива да се повтаря. Правят се аналогии с миналото, но ситуацията е съвършено различна. И лидерите на БСП признават, че сега процесите се развиват нормално. Да се говори за политически депресии днес няма основание. Възможно е на места да възникнат отделни случаи, в които по някакви причини да надделее политическият мотив. Но това не е основание за безпокойството, което се съдържа в декларацията. Основният критерий трябва да бъде професионалната пригодност, квалификацията и личните качества на хората. Това е така, който и да управлява той ще трябва да се опира на кадърните, можещите, знаещите и в този смисъл никой не трябва да се опасява за работата си, освен този, който разчита отново „да мине между капките“. От друга страна следва да се има предвид, че административните служби са с прекалено раздух апарат, което предполага преструктурирането им. Именно тогава ще възникне необходимостта от професионален подбор. Но бих искал отново да подчертая, че специалистите нямат основание да се страхуват от политически репресии.
-Вие страхувате ли се за гражданския и социалния мир в общината?
-Не. Може би защото при нас няма изострени етнически конфликти, както е в някои други райони в страната, обстановката е спокойна. Такава беше и по време на предизборната кампания и аз ще се възползвам от случая да благодаря както на всички, които активно ни подкрепиха, така и на нашите симпатизанти. Ние сме длъжни с общи усилия да запазим гражданския мир. Сега са необходими преди всичко разум, спокойствие и трезва оценка на обстановката, предприемане на твърди, но разумни и добре премерени действия. Ние ще провеждаме политика, основана на разума, насочена към възстановяване на реда и законността.
Интервюто взе Недялка ФИЛИПОВА

(Visited 21 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)