Семинар на фондация „Искам бебе“ за младежите в Стара Загора

Семинар на фондация „Искам бебе“ се състоя за младежите в Стара Загора, съобщиха за ЗАРАТА

На 23 февруари в аулата на Медицински факултет – Тракийски университет Стара Загора, фондация „Искам бебе“ проведе образователен семинар в рамките на своя иновативен проект „Младите българи – архитекти на промяната“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. Събитието бе открито от заместник-кмета на Стара Загора – Павлина Делчева и декана на МФ на ТУ – Доц. д-р Юлиан Ананиев. Двамата изразиха своята подкрепа към инициативата, подчертавайки важността на инвестирането в образованието и здравето на младите хора. Образователният семинар има за цел да насърчи младите хора в Стара Загора да се ангажират със семейното планиране, личностното и професионално развитие.
Кампанията на фондация „Искам бебе“ е вдъхновена от ежегодната нарастваща възраст на майките – като в София тя е най-висока. По данни на НСИ средната възраст за раждане на първо дете в София през 2022 г е 30,7 години, а през 2010 г е била 29,1 години. В сравнение средната възраст за първо раждане в страната за 2022 г в градовете е 28,5 години, а в селата е 24,6 години.
Обучителните семинари предоставят цялостна образователна програма, включваща панели за:
превенция и профилактика на репродуктивното и сексуалното здраве;
здравословно хранене и диететика;
физическа активност и активен начин на живот;
емоционално здраве и качеството на съня.
Програмата е съобразена с нуждите на младите българи и има за цел да ги запознае с важни аспекти на семейното планиране и здравословния начин на живот. Лекциите включват информация за значимостта на навременното родителство и предизвикателствата, пред които се изправят младите двойки, както и сексуалното и репродуктивното здраве, и изчерпването на яйчниковия резерв. Специалистите се фокусират върху здравословното хранене, активния начин на живот и психичното благополучие, предоставяйки на младежите практически съвети и насоки.
Лектори в семинара са д-р Александър Кобаков – акушер-гинеколог, МБАЛ „Света София” – София, дългогодишен член на БЧК, д-р Светлана Моминска – Началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Велико Търново, Катя Симеонова – психолог. Гл. ас. д-р Камен Симеонов от Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра ФВС е лекторът по темите за активния начин на живот, спорт и физическа активност.
Изработени са 10 броя мотивиращи видео клипове, насочени към младежите с информация за важността от редовни профилактични прегледи, здравословно хранене и активен начин на живот.
Проектът „Младите Българи – Архитекти на Промяната“ на фондация „Искам бебе“ се явява като иновативна инициатива, насочена към подпомагане на младежите в България да развият здравословни навици и да поемат активна роля в обществото. Семинарът в Стара Загора е само една от стъпките в обиколката на 12 областни града, която завършва със заключителен семинар в София на 28 февруари 2024. Тези усилия имат за цел да вдъхновят младите българи за по-здравословно и успешно бъдеще.


image0 (9K)