Славка Шопова: Нося отговорността за това доста амбициозно поколение, притежаващо много повече свобода на избор

Славка Бонева Шопова е кандидат за общински съветник на „Движение Нашият град“, бюлетина 55, преференция 110

Родена е на 12.09.1969г. в Стара Загора. Магистър, специалност български и руски език, ПУ „Паисий Хилендарски“.  Учител е в СУ „Иван Вазов“. Омъжена, с 1 дете.

– Г-жо Шопова, какво мотивира един учител да стане законодател в местната власт?
– Мотивира ме това, че познавам проблемите на младите хора. Нося отговорността за това доста амбициозно поколение, притежаващо много повече свобода на избор.
Затова чувствам, че мога да бъда полезна и за младите хора в общината, и съответно за обществото.
– Ако гражданите Ви дадат доверието си, кои са проблемите, които ще поставите с предимство в дневния ред на Общински съвет-Стара Загора?
– Състоянието на детските площадки – изградиха се много и хубави такива, но трябва ние – възрастните, да ги опазим за децата. Това означава не само своевременна поддръжка на съоръженията на площадките, но и изградено навсякъде видеонаблюдение, за да започнат родителите да носят своята отговорност, както при вандалски актове на порасналите си деца, така и за собственото си отношение към общите за всички площи, предназначени за деца. Това ще доведе и до много по-голяма ангажираност и съвестност у всички ни.
Много важно е за мен също младите хора да не бъдат просто показвани по време на едно, или друго мероприятие, а да имат възможността реално и много да участват в обществения живот на своето населено място. Това е възможно чрез създаване на доброволчески инициативи, които са в съответствие с интересите им, проблемите им, начина им на мислене и желанията им да се реализират като полезни личности. Също – чрез създаване на интересни за тях събития.
Ще подема и инициативата деца и младежи да се срещат с възрастни хора – от пенсионерските клубове, от домовете за стари хора, за да общуват с тях, да им помагат, да им четат например… И помощта ще е взаимна, защото знам, че съвременните млади хора имат нужда от този контакт, от общуването, от обмена между поколенията, а възрастните хора винаги имат нужда от контакт с младостта.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)