Стара Загора: Обучение за младежи: работници, педагогически специалисти и доброволци

Интензивно онлайн обучение за младежки работници и педагогически специалисти организират Международният младежки център в Стара Загора и Съветът на Европа.

Международният младежки център е първият в България, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа. В резултат на дългогодишното успешно сътрудничество и по покана на екипа на центъра, експерти от Съвета на Европа ще организират онлайн обучение за младежка работа.

Тренингът е предназначен за младежки работници, педагогически специалисти и доброволци. В рамките на три месеца участниците ще се запознаят с основните характеристики на младежката работа, приоритетите на Съвета на Европа в сектор „Младеж“ и принципите на работа по темата „Права на човека“.

Обучението комбинира онлайн модули, уебинари и практически задания и е отлична възможност за повишаване знанията и уменията на специалистите, ангажирани с обучението и ограмотяването на млади хора.


image0 (9K)