Старите печки, замърсяващи въздуха, отиват в историята

Старите печки на твърдо гориво трябва да бъдат подменени с нови, които да отговарят на екостандартите. Това предвижда стратегия на правителството, което е разработило Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. В нея се отчита, че на отоплението на битово гориво се дължат 85% от фините прахови частици (ФПЧ), които са основният замърсител на въздуха. Около 54% от българите се отопляват на стари печки, използващи дърва или въглища.

Основното задължение на страната ни е отоплителните уреди, които не отговарят на изискванията, да бъдат извадени от употреба от 2020 до 2024 г. Това ще намали нивата на ФПЧ със 78%. Процентът на отопляващите се на стари печки в нашия регион е много по- голям и това ще постави в трудна ситуация местните общини. В следващите две години те трябва да анализират броя и местоположението на домакинствата, които използват замърсяващи печки и да им предложат алтернативни уреди, отговарящи на екоизискванията на ЕС.

Социално слабите, които получават помощи за отопление, ще бъдат подпомогнати финансово за смяната на уредите си или за газификацията им, ако има такава възможност.
Между 5% и 21% от домакинствата са бенефициенти по социалните програми за отопление през зимата.
Общините ще трябва да убедят хората да се разделят със старите си уреди и да организират извозването им до сметища или за рециклиране. Според анализите в документа за смяната на старите печки на твърдо гориво в 28-те общини ще трябват около 156 и 188 млн. лв. през четирите години на изпълнението на целта.

За да има по-добър ефект от подмяната на печките, ще се въведат и екостандарти за въглищата, с които ще се ограничи съдържанието на сяра и пепел, съответно до 1.3% и 12% спрямо теглото.
Изискванията за съдържание на влага в дървата за огрев ще трябва да бъде до 25%. Предлага се да се спре продажбата на дърва според теглото, а да е само на кубичен метър. В момента са позволени и двата начина, поради което продавачите имат интерес да продават мокри дърва, за да тежат повече и да струват по-скъпо.
Предвижда се и забрана на директния добив на дървесина от населението. Тъй като няма ограничения кога да се секат дърветата, това се случва по всяко време и хората не отчитат ползите от сушенето на дървесината преди изгарянето им. Затова от ековедомството искат добивът на дърва за огрев да става само през пролетта и да се забранява през юни – началото на юли.
Предвижда се да се сложи край на продажбата на въглища с високо съдържание на пепел и сяра и на дърва със съдържание на влага над 25 процента.
Ще има ограничения и на дизелови коли, които са втория замърсител.

Източник: http://sakarnews.infohttp://sakarnews.info


image0 (9K)