Студенти по ветеринарна медицина – на помощ на ранените диви животни

В събота и неделя Спасителният център на Зелени Балкани в Стара Загора се изпълни с млади хора, готови да научат нещо ново за лечението на дивите животни.

Студенти по ветеринарна медицина в Тракийския университет участваха активно в лечението на пациентите в Центъра, като с помощта на лекарите определяха здравния статус и поставяха необходимите медикаменти, почистваха и дезинфекцираха помещенията за настаняване и подготвяха храната за болните диви животни.

След като приключиха с обучението, всички се включиха доброволно в пролетното почистване на двора, а накрая на втория ден участваха в обучение по определяне на птици на терен, което прерасна в спасителна акция на ранен обикновен мишелов.

Спасителният център на Зелени Балкани е дългогодишен партньор на Тракийския университет и вратите му са винаги отворени за студентите и преподавателите му.


image0 (9K)