Съдия Милена Костова-Колева поема ръководството на Районния съд в Стара Загора

Съдия Милена Костова-Колева официално встъпи в длъжност Административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Актът за встъпване ѝ бе връчен от съдия Красимир Георгиев – председател на Окръжен съд – Стара Загора.

Съдия Колева за втори пореден мандат поема ръководството на Районния съд, след като на 9.02.2021 г. бе избрана от съдийската колегия на ВСС за административен ръководител.

Натрупаният административен и организационен опит, високо оценените ѝ лични и професионални качества, умението ѝ да мотивира колектива и създава добра работна атмосфера, са част от качествата и постиженията на съдия Колева, които ѝ спечелиха единодушните 12 гласа „за“ управленския мандат.

Г-н Красимир Георгиев пожела успех, здраве и сили на г-жа Колева за предизвикателствата, свързани с въвеждане на електронното правосъдие и реформата на съдебната карта.


image0 (9K)