Съкровищата на България: „Етър“

Етнографски музей на открито „Етър“ е първият по рода си музей в България. Етърът е единственият по рода си етнографски музей на открито. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен ва 8 км. южно от гр. Габрово. Идеята за създаването на Етъра преднадлежи на Лазар Донков“. В досегашните музейни експозиции не можеше да се постави зрителят в непосредствен контакт с отминалата действителност. Всичко това беше причината – пише Донков – да се роди у мен мисълта да се създаде действащ музей на открито…. за да може миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани това огромно национално богатство.“ В музея са разположени 50 обекта – технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение.

(Visited 18 times, 1 visits today)

image0 (9K)