Съкровищата на България: Крепост „Баба Вида“

Баба Вида” е единственият изцяло запазен средновековен замък в България. Играл е едновременно роля като отбранително съоръжение и като владетелски замък. Издига се на брега на р. Дунав в североизточната част на град Видин. На това място, доминиращо над околните низини, са били съсредоточени още от древността крепостните съоръжения на града. Устоял на не едно вражеско нападение, той е поправян и разширяван неколкократно. Историята му е на повече от 2000 години, като преминава през различни строителни периоди: античен (I–IV в.), български (Х–ХIV в.), османски (XV–XIX в.). Реставрационната дейност е от ХХ в. Замъкът “Баба Вида” е обявен за национален паметник на културата през 1964 г. Той е един от стоте национални туристически обекти. През същата година в крепостта е открит летния театър, в който се провеждат летни театрални дни. Естественият декор на средновековния замък е признат за незаменим от мнозина именити кинематографисти.


image0 (9K)