Съкровищата на България: Побити камъни

Край девненския квартал “Повеляново” на север от Белославското езеро и на 15 км. от гр. Варна, се намира чука Харманкя, на чийто източен склон се е оформила “каменна гора” – т.нар. “Побити камъни”. Те представляват части от малката варненска пясъчно – чакълена пустиня – уникален феномен и ендемична за Европа. Някои от тези варовико–пясъчни образувания достигат близо 6 метра височина. В естествения си вид мащабните пространства с уникални ландшафти са разположени на обща площ 246,3 ха. Побитите камъни са и първата официално обявена и защитена от държавата природна забележителност в България. Това става през 1937 г. С това име е известен уникалният природен феномен, обединяващ образуванията, възникнали преди повече от 50 милиона години, вълнуват поколения учени със своя произход. В „Побити камъни“ се опазва единственото находище в България на растението твърдолистна песъчарка – световно застрашен вид. Природната забележителност е важно местообитание на 4 световно застрашени, 2 застрашени и 8 защитени вида растения в България.


image0 (9K)