Съкровищата на България: Райското пръскало

От Райските скали в Средна Стара планина се спуска най-високият от всичките 300 водопада в България – Райското пръскало. Той се намира под един от българските природни резервати – Джендема. Сред непристъпните пропасти, зъбери и скални гребени, сред растително и животинско разнообразие се намира тази ненагледната красота на България. Събира води от снежните преспи, разположени под върха, които образуват река Пръскалска, и има височина 124,5 метра. Водопадът дава началото на приток на Бяла река, чийто водосбор влиза в резерват Джендема. Често водопадът е наричан Калоферското пръскало, което се обяснява с близостта му до възрожденски Калофер. Освен за активен планински и екотуризъм, Райското пръскало е често посещавано от много любители на скалното катерене, привлечени от околните на водопада зъбери. Като една от главните природни забележителности в България водопадът е най-често посещаван през летните месеци, когато е най-пълноводен.

(Visited 41 times, 1 visits today)

image0 (9K)